Direkt till innehållet

Distanskurs i Fotografi – Visuell Gestaltning

Fotokursen är en distansutbildning som bedrivs på halvfart (50%) under en termin. Kursen utgår från din egen vilja att berätta. Låt dina upplevelser och erfarenheter leda dig vidare i ditt skapande, och med hjälp av kameran gestalta känslor och berättelser. Med hjälp av diskussioner utvecklar du din förmåga att diskutera och resonera kring dina och andra klasskamraters fotografiska projekt.

En kvinna som bär sitt barn och tittar ut över skogen.
Foto: ann eringstam

Kursen är för dig som har grundläggande fotografiska kunskaper, både inom kamerateknik och bildkomposition.

Kursens huvudsakliga syfte är att få dig mer självständig i ditt konstnärliga fotografiska arbete eller till förberedelse för högre fotografiska studier.

Ansökan

Ansökan till Fotografi - visuell gestaltning är stängd

Sista ansökningsdagen till Fotografi - visuell gestaltning är den 24 april 2020.

Utbildningen är CSN-berättigad och startar den 15 augusti 2020.

Tillsammans med ansökan skickar du in 5-7 fotografier tillsammans med ett brev om ett fotografiskt projekt du gärna vill arbeta med.

Du behöver ha tillgång till följande arbetsredskap: Egen kamerautrustning. Dator med internetuppkoppling och headset samt Adobe Photoshop.

Översikt

Undervisningen är till stora delar projektbaserad. Terminen är uppdelad i olika kursmoment där teori och praktik varvas med individuella handledningar, gruppkritik (kritikklass), föreläsningar och olika uppgifter. Stora delar av undervisningen bedrivs via nätet där föreläsningar kan ses samt där vi möts och träffas regelbundet.

Kursinnehåll

Tre obligatoriska träffar på plats på Katrinebergs folkhögskola samt träffar på nätet via videosamtal. Varje vecka har vi kritikklass, handledningssamtal eller diskussion i det öppna forumet i den virtuella klassrummet. Förväntade deltagartimmar: 20 timmar i veckan.

Närträffarna äger rum 15-17 augusti, 10-12 oktober samt 18-20 december på Katrinebergs folkhögskola. Olika uppgifter löper under hela terminen. I det virtuella klassrummet följer du föreläsningar och samtalsforumen med mera. Projekt laddas upp på nätet och vi diskuterar materialet tillsammans.

Vid träffarna på plats finns möjlighet att köpa kost och logi på folkhögskolan.

Du kommer att få hjälp och stöd under din resa i din fotografiska process och även utmanas.

Lärare

Ann Eringstam är framgångsrik fotograf, konstnär samt universitetsadjunkt i fotografi och folkhögskolelärare.

Eringstam har en Master of Fine Arts/Photography från Akademin Valand i Göteborg. Hon har arbetat under 9 år som universitets adjunkt i fotografi på Akademin Valand (numera HDK-Valand) mellan 2011-2020. Eringstam arbetar aktivt som fotokonstnär och har ställt ut på bland annat Kulturhuset i Stockholm, Finlands fotografiska museum, Hasselblad center, Göteborgs konstmuseum med mera. Hon är representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum, Hasselblad center. För mer information om Eringstams konstnärliga arbete, se www.anneringstam.com

Kontakt:

Ann Eringstam, ann@anneringstam.com

 

Senast ändrad: