Direkt till innehållet

Hallands Konstskola

Hallands Konstskola är en tvåårig konstnärlig grundutbildning som erbjuder studier på heltid. Hallands Konstskola är en del av Katrinebergs folkhögskola förlagd till Halmstad.

Hand med krita av Olle Waller för Hallands konstskola.

Hos oss får du verktyg till att gestalta innehåll och omvandla intryck med hjälp av olika estetiska tekniker och metoder. Vi utgår från dina förmågor och intressen och hoppas kunna förse dig med en utökad kunskap inom konstens praktiska och teoretiska områden. Utbildningen förbereder dig för både vidareutbildning och arbetsliv.

Hallands Konstskola erbjuder en tvåårig förberedande utbildning på heltid för dig som vill fördjupa ditt personliga bildspråk och utveckla din förmåga att arbeta processinriktat och självständigt. Du får grundläggande teknik- och materialkunskaper inom fälten för samtidskonsten tillsammans med konstteoretisk och konsthistorisk orientering. Utbildningen ger dig även kunskap om konstnärsyrkets villkor och möjligheter och är förberedande för högre studier inom fältet kultur: konst, konsthantverk, design, scenograf, speldesign och arkitektur.

Första året

Första året riktar sig till dig som har gått estetiskt program på gymnasiet, tagit konstkurser eller är självlärd men vill öva upp tekniska, praktiska och teoretiska baskunskaper. Du får lära dig att orientera dig inom flertalet tekniker och arbeta två- och tredimensionellt.

Andra året

Till andra året kan du söka direkt om du har en ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande erfarenheter. Under andra året sker en fördjupning av ditt konstnärliga arbete med individuell handledning. Du får också vägledning i att göra arbetsprover för att kunna söka vidare till högre utbildning. Vi ger dig möjligheter att sammanställa en representativ portfolio med ”Artist Statement”.

Ansökan

Vid ansökan ska följande skickas med:

 • Personligt brev
 • Arbetsprover
 • Utbildningsbevis (från tidigare utbildningar).
 • Personbevis.

Efter ett första urval, kallas sökande till en intervju. Om du inte har möjlighet att fysiskt närvara kan intervjun göras via Skype.

Bifoga personligt brev och arbetsprover

Bilagorna och arbetsproverna skickas digitalt till skolan på e-postadress katrineberg@regionhalland.se med ärenderubrik "Hallands Konstskola".

Arbetsprover

Förutom ansökningsblanketten ska du presentera 5 arbeten som visar en variation på teknik och material. Med olika tekniker menas teckningar, skulpturer, objekt, måleri, installationer, foto, video.

Du kan skicka in dina arbetsprover via e-post eller på ett USB, en CD, en DVD eller papperskopior. Vi godtar dessa format: .jpg .jpeg, .png, eller .gif. Bilderna får inte vara tyngre än 3 MB. Bifoga uppgifter som anger originalstorleken på dina arbeten.

Video- och ljudfiler laddar du upp på ett eget skapat konto på youtube eller vimeo, som du sedan anger länken till i ansökningsblanketten. Maxlängd för varje film- och ljudverk är 3 minuter.

Personligt brev

Beskriv vem du är och vilken motivation som ligger bakom att gå en konstutbildning och vilken ambition du har med Hallands konstskola. Max en A4.

Utbildningsbevis

Bifoga vidimerade kopior på gymnasieutbildning, högre utbildningar och yrkeserfarenhet.

Antagning

Utgångspunkt för antagningarna är dina arbetsprover och ditt personliga brev, samt intervju. Vi söker dig som är motiverad att arbeta självständigt, vilket ingår i den kreativa processen. Krav på avklarad gymnasieutbildning.

I antagningsprocessen läggs ett omfattande arbete och stor omsorg på urvalet till studieplatserna. Vi tar bara emot fullständiga ansökningar och som är skolan tillhanda senast sista ansökningsdagen.

Undervisning

Undervisningen är uppdelad i grupp, workshops, och i enskilda samtal med lärarledd handledning. Under studietiden får du uppgifter av läraren men arbetar även självständigt när det inte är schemalagda aktiviteter. Du får en egen ateljéplats och har fri tillgång till skolans verkstäder som är tillgängliga även under kvällstid och helger.

Du får kännedom om konstens historia och att sätta ditt arbete i relation till konsthistorien och den samtida konstscenen. Genom studiebesök och konstteori ges perspektiv på lokal, nationell och internationell konst. Utbildningen ska främja den egna förmågan att ifrågasätta och vidga perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld.

Läsåret är organiserat i ämnes- och temainriktade perioder uppdelat veckovis i kortare och längre block.

Aktuella samtidskonstnärer och gästföreläsare bjuds regelbundet in till skolan. Att besöka utställningar, göra studiebesök på konstinstitutioner och följa med på konstresor som anordnas ingår i utbildningen.

Du kommer att arbeta i olika material. Material som tillhör teckning och måleri är exempelvis: blyerts, kol, tusch, vattenfärg, olja och akrylfärg. Material som används i den skulpturala verkstaden är exempelvis: trä, lera, gips och betong. För foto, ljud och videobaserade arbeten finns det utrustning att låna.

En viktig del av konststudierna är att vi samtalar på ett inkluderande sätt och ger varandra stöd. Vi vill eftersträva en tillåtande miljö med respekt och nyfikenhet för allas individuella arbetsprocesser. Vi skapar ett tryggt rum för diskussioner och värdesätter att kritiskt ifrågasätta invanda normer och strukturer.

Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter i

 • Teckning, måleri, skulptur och grafik, rörlig bild, ljud och animation.
 • Platsspecifik, performance och idébaserad konst.
 • Metoder och tekniker för två- och tredimensionell gestaltning.
 • Att kunna bearbeta, presentera och uttrycka idéer självständigt.
 • Att arbeta rumsligt: planera, genomföra och delta i utställningar.
 • Säkerhet och miljömedvetenhet i val av material och utrustning.
 • Att kritiskt granska och bedöma egna och andras arbeten och sätta det i relation till etiska val i frågor om konstnärlig frihet och ansvar.
 • Kännedom om branschen, olika produktionssätt och försörjningsmöjligheter.
 • Ett perspektiv på konstscenen nationellt och internationellt.

Kostnader

Studier på Hallands Konstskola berättigar dig till studiemedel.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 2500 kr per termin för gemensamt material och i samband med resor. Material som ingår i kursen är lera, gips, betong, grunderingsmaterial och skisspapper.

Studieresor utomlands bekostar du själv.

Boende i Halmstad ordnar du själv.

Studiemiljö i Halmstad

Hallands Konstskola är en del av Katrinebergs folkhögskola förlagd till Halmstad. Utbildningen startade höstterminen 2018.

Halland är en region med ett utvecklat kontaktnät av museer, kollektivverkstäder och konsthallar som Hallands Konstskola samarbetar med och som alla ligger inom en timmes resväg. Skolan ska vara ett nav i Hallands konstliv och undervisningen kommer periodvis att bedrivas i dialog och utbyte med ovan nämnda plattformar.

Halmstad är en populär stad att bo i med sina 100 000 invånare. Med cykel tar du dig snabbt fram mellan skolan, mysiga kaféer, konstmuseer, konsthall och havet. 2019 öppnar ett nytt Hallands Konstmuseum.

Halmstad har vackra stränder och inlandsnatur, över 20 mil cykelbanor runt om i hela kommunen och ett brett utbud av sport och träningsmöjligheter för de flesta smaker. Halmstad har också nära till storstäder och bra kommunikationer, det ligger cirka en och en halv timmes resväg till såväl Malmö och Köpenhamn som Göteborg.

Tips för att hitta boende i Halmstad

1. Ställ dig i bostadskö direkt. Du behöver inte vänta på antagningsbeskedet.

2. Kontakta lokala bostadsbolag.

3. Håll koll på annonser i lokaltidningar, på annonssajter eller annonsera själv.

4. Kolla på sociala medier - och fråga vänner och bekanta.

5. Läs mer om bostadsbidrag på Försäkringskassans webbplats.

Senast ändrad: