Direkt till innehållet

Antagningskrav och antagningsprocess

Antagningskrav

Utbildningen har 16 platser, till linjens andra år kan man söka direkt. För att antas till andra året behövs en ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande.

I giltig ansökan ingår

  • arbetsprover,
  • ansökningsblankett,
  • två referenser
  • personligt brev och
  • kopior av betyg.

Till ansökan och det personliga brevet bifogas 5-8 arbetsprover varav tre teckningar, övriga i valfri teknik.

Sökande till år 2 ska även presentera kortfattat och beskriva en idé till ett eget konstprojekt som man vill arbeta och utveckla

Sökande kallas till intervjudag.

Arbetsprover

Vi vill se hur man arbetar. Därför ska man skicka in 5-8 arbeten gärna i varierade teknik och material. Med olika tekniker menas teckningar, skulpturer, objekt, måleri, installationer, foto, video.

Materialet presenteras på ett USB, en CD, en DVD, via e-post eller papperskopior. Bilder sparas i något av följande format: .jpg, .jpeg, .png eller .Gif. Bilderna får inte vara tyngre än 3 MB. Uppgifter som anger originalstorleken på arbeten bifogas. Video- och ljudfiler laddas upp på eget skapat konto på Youtube eller Vimeo (länk ska anges). Maxlängd för varje film- och ljudverk är 3 minuter.

Personligt brev

Beskriv (max en A4) vem man är och vilka ambitioner och motivation man har för att börja på Hallands konstskola.

Utbildningsbevis

Vidimerade kopior på gymnasieutbildning, högre utbildningar och yrkeserfarenhet.

Antagning

Utgångspunkt för antagning är arbetsprover och personligt brev. I antagningsprocessen läggs ett omfattande arbete och stor omsorg på urvalet till studieplatserna. Kvalitet, ambition och att kunna ta eget ansvar för studier och omgivning är av stor betydelse. Vi strävar efter att det ska bli en blandad grupp med olika bakgrund, erfarenheter och åldrar. Ansökan ska vara fullständig och skolan tillhanda senast sista ansökningsdagen. Sökande har en avklarad gymnasieutbildning bakom sig. Efter ett första urval, kallas sökande till intervju. Om sökande inte har möjlighet att fysiskt närvara kan intervjun göras via telefon.

Senast ändrad: