Direkt till innehållet

Kursplan Hallands Konstskola

Övergripande mål

  • teckning, måleri, skulptur och grafik, rörlig bild, ljud och animation.
  • platsspecifik, performance och idébaserad konst.
  • metoder och tekniker för två- och tredimensionell gestaltning.
  • att kunna bearbeta, presentera och uttrycka idéer självständigt.
  • att arbeta rumsligt: planera, genomföra och delta i utställningar.
  • färdigheter i säkerhet och miljömedvetenhet i val av material och utrustning.
  • att kritiskt granska och bedöma egna och andras arbeten och sätta det i relation till etiska val i frågor om konstnärlig frihet och ansvar.
  • kännedom om branschen, olika produktionssätt och försörjningsmöjligheter.
  • ett perspektiv på konstscenen nationellt och internationellt.

Kursmoment

TECKNING: Modellteckning, rumslighet, perspektivlära, linjeteckning, självporträtt, stilleben

MÅLERI: Färglära, måleriteknik (akryl, olja, vattenfärg)

SKULPTUR: Modellering, materialkunskap, rumslighet, formtagning

FOTO, VIDEO, ANIMATION: Dokumentation, manus, redigering, teckning, ljud, stopmotion

GRAFIK: Torrnål, polymer, etsning, linoleum

År 1

Teknik och materialkunskap, temauppgifter, självständigt arbete, presentation och grupparbete, handledning.

År 2

Fördjupning av nya tekniker och metoder, processinriktat och självständigt arbete och projektarbete med redovisning, slututställning, portfolio.

Övrigt innehåll

KONSTORIENTERING ÅR 1 och 2: Föreläsning, studiebesök, konstbegrepp, konsthistoria.

PRESENTATIONSTEKNIK: Installation, utställning, portfolio.

Senast ändrad: