Direkt till innehållet

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa

Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) - En möjlighet att stärka våra resurser i fråga om att möta psykisk ohälsa!

Kurstid 18-19 februari, 08.30-16.30

Pris: 1700 kronor + moms, inkluderar måltider samt kurslitteratur

Ansökan

Maila din anmälan till Katrinebergs folkhögskola, lisbeth.a.eriksson@regionhalland.se, 0346-57500. I anmälan ska du skriva Namn, skola/org, mailadress och mobilnr.

Obs! Begränsat antal platser (16 st) "Först till kvarn" tillämpas om fler anmälda. Upplysningar: Ulf Järphag, ulf.jarphag@regionhalland.se, 070-659 76 15, 0346-575 27.

Om kursen

Avsikten med första hjälpen är (utöver att sprida kunskaper och minska fördomar kring psykisk ohälsa):

  • att se till att en person får professionell hjälp innan hans/hennes psykiska hälsa förvärras
  • att underlätta ett tillfrisknande
  • att hjälpa och stödja en person som har psykiska problem

Programmet i "Första hjälpen till psykisk hälsa" lär ut:

  • hur man känner igen de olika symtom som karaktäriserar olika former av psykiska sjukdom och psykiska kriser
  • hur man bäst tar kontakt med personen och inleder första hjälpen
  • hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.

Senast ändrad: