Direkt till innehållet

Naturen som hälsofrämjande arena

Kursen vänder sig till Dig som vill arbeta med naturen som resurs i friskvårdsarbetet. Du får kunskaper kring trädgårdens användning som grön rehab, hur naturen kan fungera som ett utegym, vilken roll naturen kan spela för ett ökat välbefinnande. Målet med kursen är att skapa kunskaper inom området naturen/trädgården för rehab, träning, återhämtning och friskvård. Fokus läggs på vilken roll naturen har för vår hälsa.

Kvinna i naturen

Moment i kursen

  • naturen/trädgården för rehab och återhämtning
  • motion och träning i naturen, teori och praktik
  • ätbart i naturen
  • promenadmöten/Walk and talk, teori och praktik
  • utepedagogik

Krav för deltagande

Erfarenhet/intresse för entreprenörskap. Genomgången utbildning inom Friskvård och Hälsa, Hälsovägledarutbildning eller motsvarande är ett krav.

För att bli antagen bör du ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet. Det är en fördel om du är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet. Du bör ha ambitionen att arbeta med friskvårdsfrågor efter utbildningen.

I din personliga beskrivning bör du berätta om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvård. Tänk på att friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå. Du bör också berätta hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar. Gruppens olika erfarenheter är viktiga för utbildningen där gruppens deltagare skall kunna dra nytta av varandra och utvecklas av varandras förmågor.

Ansökan till Naturen som hälsofrämjande arena

Ansökan till Naturen som hälsofrämjande arena 

Sista ansökningsdag är den 24 april 2020.

Senast ändrad: