Direkt till innehållet

Kursplan och mål – Naturen som hälsofrämjande arena

Kursen vänder sig till Dig som vill arbeta med naturen som resurs i friskvårdsarbetet. Du får kunskaper kring trädgårdens användning som grön rehab, hur naturen kan fungera som ett utegym m. m.

Syfte

Syftet med kursen är att inspirera och fortbilda kursdeltagarna inom området natur/utemiljö och hälsa.

Kursupplägg

Utbildningen pågår under höstterminen 2020 med start vecka 36, 3 september - 15 oktober. Den första träffen är 3-4 september, 17-18 september, 1-2 oktober, och avslutning vecka 42 den 15 oktober. Mellanliggande tid sker studierna på nätet.

Kursinnehåll

- Naturen/trädgården för rehab och återhämtning

- Motion och träning i naturen, teori och praktik

- Ätbart i naturen

- Promenadmöten/Walk and talk - teori och praktik

- Utepedagogik

Mål

Målet med kursen är att skapa kunskaper inom området naturen/trädgården för rehab, träning, återhämtning och friskvård.

Metodik och studier

Studierna sker både via fysiska träffar på Katrinebergs Folkhögskola, samt via distansstudier via en digital plattform på nätet. Kursen förutsätter aktivt deltagande såväl vid kurstillfällena på Katrinebergs Folkhögskola och på nätet.

Målgrupp

Vi vänder oss till tidigare studerande på skolans tidigare Friskvård och Hälsa utbildningar samt Hälsovägledarutbildningen, men kursen är också öppen för andra intresserade med liknande förkunskaper.

Krav för deltagande

Erfarenhet/intresse för entreprenörskap. Genomgången utbildning inom Friskvård och Hälsa, Hälsovägledarutbildning eller motsvarande är ett krav.

Kursintyg

Kursintyg utfärdas efter genomgången och godkänd kurs.

Kursledning

Kursledningen består av pedagogisk personal från Katrinebergs Folkhögskola samt externa föreläsare inom området.

Kursmaterial

Som kursmaterial används obligatorisk litteratur, fördjupningslitteratur, digitala resurser och internet.

Ansökan

(Sista ansökningsdag är den 23 april 2019). Ansökningstiden är förlängd! Antalet platser är begränsat till 12.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och är CSN berättigad för 50% studietakt. Kostnader tillkommer för kursmaterial samt mat. En avgift för tryckt material på 325 kronor tas ut.

Senast ändrad: