Svårt att nå Region Halland via telefon

Just nu är det svårt att nå Region Hallands sjukvård och övriga verksamheter på telefon. Leverantören felsöker. 1177 och 112 fungerar som vanligt.

Direkt till innehållet

Kursmål Personlig Tränare

Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt till att medverka till en god folkhälsa.

På individnivå ska kursen vara en del i det livslånga lärandet, möjliggöra för deltagarna att kunna arbeta inom hälso-/träningsbranschen, samt bidra till ett ökat hälso-/folkhälsomedvetande.

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet:

  • Att förbereda deltagarna för yrkesliv som personlig tränare, träningsrådgivare eller fystränare.
  • Att ge deltagarna relevanta kunskaper främst inom ämnesområdena anatomi, fysologi, träningslära, beteendevetenskap, skador och rehabilitering, näringslära och folkhälsa.
  • Att deltagarna får förståelse för och förmåga att bemöta och inspirera människor med olika behov och förutsättningar.

Senast ändrad: