Direkt till innehållet

Kursmål Personlig Tränare

Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt till att medverka till en god folkhälsa.

På individnivå ska kursen vara en del i det livslånga lärandet, möjliggöra för deltagarna att kunna arbeta inom hälso-/träningsbranschen, samt bidra till ett ökat hälso-/folkhälsomedvetande.

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet:

  • Att förbereda deltagarna för yrkesliv som personlig tränare, träningsrådgivare eller fystränare.
  • Att ge deltagarna relevanta kunskaper främst inom ämnesområdena anatomi, fysologi, träningslära, beteendevetenskap, skador och rehabilitering, näringslära och folkhälsa.
  • Att deltagarna får förståelse för och förmåga att bemöta och inspirera människor med olika behov och förutsättningar.

Senast ändrad: