Direkt till innehållet

Mer information Personlig Tränare

Personlig tränarutbildningen omfattar heltidsstudier under en termin (hösten) och vänder sig till personer som vill arbeta som personliga tränare på träningsanläggningar, som fystränare inom idrotten eller som tränings/hälsorådgivare på arbetsplatser och andra verksamheter.

Målsättningen för Personlig tränarutbildningen är att ge bred kunskap om träning och hälsa med vetenskaplig grund.

Vi fokuserar på styrketräning men konditionsträning är också en viktig del av undervisningen. Den lärarledda undervisningen består av såväl teoretiska såsom praktiska moment. Dessutom ingår schemalagd ”egen träning” då eleverna tillsammans genomför olika typer av träningspass inom styrketräning och konditionsträning. Ett antal casestudier genomförs både individuellt och i grupp under utbildningen med syfte att ta fram lämpliga träningsupplägg för en specifik kund/klient.

Vi gör studiebesök på tränings- och friskvårdsanläggningar samt idrottsklubbar. En praktikperiod på valfri anläggning/verksamhet ingår samt PT-praktik med skolpersonal.

I ämnet Träningslära går vi igenom olika upplägg av styrketräning med fokus på funktionell träning. Stabilitetsträning, rörlighetsträning, MAQ (Muscle Action Quality), plyometrisk träning samt snabbhetsträning är några andra träningsformer som ingår. Konditionsträning på olika intensitetsnivåer och former genomförs i grupp och på egen hand. Vi lär oss pulsbaserad träning och utför ett flertal fysiska tester. Stor vikt läggs vid praktiskt utförande av övningar och träningspass.

Vi läser om träningslära och träningsplanering för specifika målgrupper (ex. motion/välbefinnande, elit/prestation, barn –och ungdomar, gravida, seniorer, personer med vissa folksjukdomar)

Testledarutbildning och Styrketräningslicensiering ingår.

Idrottsfysiologi ger en förståelse för vad som händer i kroppen vid träning. Vi lär oss muskulaturens samt det kardiovaskulära (lungor, hjärta, blod) systemets uppbyggnad. Faktorer för styrkeutveckling och träning av det aeroba & anaeroba systemet ingår.

Några andra ämnen som tas upp är doping, återhämtning/överträning, syreupptagningsförmåga, energiproduktion/omsättning etc.

Anatomi – en genomgång av skelettet, muskler, leder, ligament. Hållningsanalys & Rörelseanalys. Grunder inom biomekanik.

Beteendevetenskap tar upp aspekter som kan vara relevanta för utbildningsområdet. Ett sådant område är kommunikation/samtal där vi tittar på förutsättningar och modeller för god kommunikation och effektiva samtal. Ett annat område är motivation, där vi går igenom begrepp och teorier som påverkar vår motivation.

Därutöver behandlas beteendeförändringar, målsättning, samt PT-filosofi och etik och moral inom arbetsfältet.

I Branschkunskap ingår att göra praktik under ett antal dagar vid en anläggning eller organisation samt att göra studiebesök på gym, friskvårdsanläggningar och hos idrottsföreningar. Vi försöker också få lyssna till gästföreläsare från branschen.

Diskussioner och erfarenhetsutbyte inom gruppen breddar och fördjupar branschkunskap och -insikt ytterligare.

Ämnet Näringslära tar bland annat upp olika näringsämnen och deras funktion, energibehov, matspjälkningsprocessen, kost/dryck i samband med träning, ätstörningar. Dessutom får eleven får själv föra en kostdagbok och registrera den i ett kostprogram.

Folkhälsa ger oss en inblick i vad hälsa är och vad som påverkar vår hälsa. Vi går igenom folksjukdomarna samt hur man kan förebygga att drabbas av dessa. Vi läser om vad fysisk aktivitet och inaktivitet kan ha för effekter på hälsan.

Skador & Rehabilitering innebär genomgång av de vanligaste skadorna i rörelseapparaten samt lämpliga rehabiliterings/träningsprogram. Vi lär oss också hur man gör ett akut omhändertagande av skada.

Du lär dig Marknadsföring & Försäljning, vilket bland annat innebär försäljning av dina tjänster som PT till kunder och hur du marknadsför dig själv som egen företagare.

Heltidsstudier innebär att skolveckan börjar måndag kl 8.30 och slutar fredag kl 12. En skoldag varar normalt sett från kl 8.30-16.

Utbildningen avslutas med en examination som består av ett teoretiskt prov som omfattar hela utbildningen samt case med skriftlig inlämning och muntlig redovisning.

Efter godkänt resultat utfärdas ett utbildningsbevis/diplom ”Utbildad Personlig Tränare”.

Kostnader i samband med utbildningen:

Totalt ca 3000-5000:-

Varav:

Testledarutbildning ca 1000:-

Styrketräningslicensiering ca 1000:-

Kurslitteratur ca 1500:-

Senast ändrad: