Direkt till innehållet

Mer information Praktisk linje

Längd: 1-2 år

Kurstid: 2019-08-19- 2020-05-29

Ansökningstid: senast 11 mars för sökande till prova på kursen vecka 13 och 25 mars för sökande till prova på kursen vecka 15.

Antagningsvillkor: Prova på-kurs 25-28 mars eller 8-11 april 2019

Studietakt: 100%

För dig som studerat vid gymnasiesärskola eller motsvarande. Vårt arbetssätt utgår från din egen kraft, förmåga och intressen. Vi möter dig där du befinner dig kunskapsmässigt och socialt. Stor del av undervisningen sker som temastudier där du får söka kunskap, arbeta praktiskt, göra studiebesök samt redovisa och dokumentera. Eget boende.

Vi vill medverka till att du får ett självständigt liv, där eget boende, arbete och meningsfull fritid är viktiga inslag.

Kursinnehåll

Idrott och Hälsa

För att du ska må bra krävs att du rör på dig. Självklart ingår detta på ett naturligt sätt i arbetsveckan. Vi har idrottsövningar i skolans idrottshall. En timma i veckan går vi på promenad och du går i din egen takt. Vi har även avslappning och du kan få prova på massage.

Musik

Varje vecka har vi drama och musik. Verksamheten utformas så att det passar gruppen. Vi kan ibland välja att uppträda för övriga på skolan om det känns bra.

Skapande

Varje vecka har du skapande verksamhet. Du får då prova att skapa i papper, trä, lera, textil, gips med mera.

Vardagskunskap

Vardagskunskap är en förberedelse för ditt framtida egna boende. Du får träna på att skriva matsedel, handla råvaror och laga enkla rätter. Du får även lära dig annat man behöver för att kunna bo själv som tvätta, städa, sortera sopor med mera.

Tema

En dag i veckan har vi tema. Vi arbetar med ett eller två teman per termin. Det kan till exempel vara skog, vatten eller fåglar. När vi har tema åker vi ofta ut på studiebesök.

Teoretiska studier

Du väljer själv om du vill ägna dig åt teoretiska studier. Vill du t.ex. träna på matematik eller engelska kan du välja att arbeta med det på dina eget val-timmar.

Boende/Fritid

När du börjar på Katrineberg flyttar du in i ett eget rum i något av skolans elevhem. Där bor du tillsammans med klasskamrater och elever från de övriga linjerna på skolan. Kanske är det första gången du bor hemifrån. Behöver du stöd finns assistenter de flesta kvällar i veckan.

Linjen förfogar även över en lägenhet där du i än högre grad får träna att bo på egen hand. När du flyttar in i den här lägenheten får du själv ansvara för frukost och kvällsmat.

På helgerna väljer du själv om du vill åka hem eller stanna på skolan. Väljer du att stanna finns möjlighet att äta i skolans matsal.

Praktik

För att öka möjligheterna att i framtiden hitta ett arbete eller en sysselsättning som du trivs med får du under tiden på skolan praktisera på olika arbetsplatser. Du kan praktisera i närheten av skolan men du kan även praktisera i den kommun där du tänker bo efter tiden på skolan.

Fritid

Varje vecka ordnas någon eller några gemensamma aktiviteter på skolan som du kan välja att delta i. Det kan vara volleyboll, judo, filmvisning eller visafton. Skolan har bibliotek och datasalar där du kan tillbringa fritiden. På ditt elevhem finns ett gemensamt uppehållsrum med teve. Vill du ta med din egen dator eller teve och ha på ditt rum går det bra.

Mentor

När du börjar på Katrineberg blir någon i personalen din mentor. Du har samtal med din mentor varje vecka. Din mentor gläds med dig när du gör dina framsteg och stöttar dig om du har det jobbigt.

Nätverk

En viktig del i din utveckling är att skapa ett nätverk som består av din mentor och personer i din omgivning som är viktiga för dig. Du och din mentor bjuder in ditt nätverk till ett möte på skolan varje termin och på detta möte diskuterar vi dig och dina framsteg samt drar upp planer för din fortsatta utveckling.

Våra profiler

2019 går det att välja mellan Estetisk profil eller idrottsprofil

Senast ändrad: