Direkt till innehållet

Prova på-kurs Praktisk linje

Varje år ordnar vi Prova på - kurser för elever som vill gå Praktisk linje på Katrinebergs folkhögskola.

Syftet med kurserna är att deltagarna ska få prova på hur det är att vistas på Katrineberg och få tillfälle att lära känna skolan och personalen.

Undervisningen sker på samma sätt som under huvudkursen.

Kostnaden för att deltaga i ”Prova på”- kursen kan eventuellt täckas av statsbidrag.

Kurserna börjar måndagen den 25 mars till torsdagen den 28 mars 2019 eller måndagen den 8 april till torsdagen den 11 april 2019.

Anmälan sker på samma blankett som för huvudkursen och ska vara skolan tillhanda senast den 11 mars 2019 om man vill gå prova på kurs vecka 13 och den 25 mars 2019 om man vill gå prova på kurs vecka 15.

Det är obligatoriskt att gå Prova på - kurs för att erfarenheten har visat att skolstarten till hösten blir mycket lättare för dem som först har gått Prova på - kurserna.

Antagning till praktisk linje sker efter Prova på - kursen.

Senast ändrad: