Direkt till innehållet

Seniorledarutbildning

Utbildning för dig som har ett intresse av äldre och äldres hälsa och vill arbeta med det friska åldrandet. Du vill arbeta med och motivera äldre till aktivitet och få bibehållen livskvalitet genom hela livet.

Äldre man promenerar med stavar

Krav för deltagande

Du skall ha intresse av att arbeta med äldre och äldres hälsa och det friska åldrandet. Genomgången utbildning inom Friskvård och Hälsa, Hälsovägledarutbildning eller motsvarande är ett krav.

För att bli antagen bör du ha minst tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande och dessutom minst fyra års erfarenhet av arbetslivet. Det är en fördel om du är engagerad i någon form av friskvårdsaktivitet. Du bör ha ambitionen att arbeta med friskvårdsfrågor efter utbildningen.

I din personliga beskrivning bör du berätta om din tidigare skolgång och ditt intresse för friskvård. Tänk på att friskvård är ett vitt begrepp där mycket kan ingå. Du bör också berätta hur du tänker använda dina kunskaper från utbildningen när den är klar.

Ansökan till Seniorledarutbildning

Kursen kommer inte att starta till hösten 2020.

 

Senast ändrad: