Direkt till innehållet

Kursplan & mål – Seniorutbildning

Utbildning för dig som har ett intresse av äldre och vill arbeta med det friska åldrandet. Du vill arbeta med och motivera äldre till aktivitet och du vill få livskvalitet.

Syfte

Att skapa en mötesplats för de som är intresserade av hälsa och välbefinnande med inriktning på äldre och det friska åldrandet.

Kursupplägg

Utbildningen pågår under höstterminen 2019 med start vecka 42 den 17 oktober, därefter 14-15 november, 28-29 november. Kursen avslutas vecka 50 den 12-13 december. Mellanliggande tid sker studierna på nätet.

Kursinnehåll

Du får fördjupade kunskaper i att arbeta med kvalitativa faktorer i det friska åldrandet.

Vi kommer att arbeta och diskutera kring åldrandet ur såväl det fysiologiska som psykosociala perspektivet. Kursen behandlar också olika livsstilsfaktorer såsom fysisk aktivitet, kost och social gemenskap.

Viktigt område som tas upp är också styrketräning för äldre.

Under kursen tas också coachning och motiverande samtal upp.

Mål

Målet med kursen är att skapa kunskaper kring olika hälsofaktorer som utvecklar/bibehåller en god hälsa för äldre.

Metodik och studier

Studierna sker både via fysiska träffar på Katrinebergs folkhögskola, samt via distansstudier via en digital plattform på nätet. Kursen förutsätter aktivt deltagande såväl vid kurstillfällena på Katrinebergs folkhögskola och på nätet.

Målgrupp

Vi vänder oss till tidigare studerande på skolans tidigare Friskvård och Hälsa utbildningar samt Hälsovägledarutbildningen, men kursen är också öppen för andra intresserade med liknande förkunskaper.

Krav för deltagande

Du skall ha intresse av att arbeta med äldre och det friska åldrandet. Genomgången utbildning inom Friskvård och Hälsa, Hälsovägledarutbildning eller motsvarande är ett krav.

Kursintyg

Kursintyg utfärdas efter genomgången och godkänd kurs.

Kursledning

Kursledningen består av pedagogisk personal från Katrinebergs folkhögskola samt externa föreläsare inom området.

Kursmaterial

Som kursmaterial används obligatorisk litteratur, fördjupningslitteratur, digitala resurser och internet.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 9 augusti 2019. Antalet platser är begränsat till 12.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och är CSN-berättigad för 50% studietakt. Kostnader tillkommer för kursmaterial samt mat. En avgift för tryckt material på 325 kronor tas ut.

Senast ändrad: