Direkt till innehållet

Skådespelarlinjen

Har du en stark passion för teater och film? Har du någon gång betraktat skådespelare som har ett äkta och intensivt uttryck och tänkt att så där bra och trovärdig skulle jag också vilja bli? Har du drömt om att inte bara spela teater utan att verkligen leva på scen? Har du längtat efter att få ägna dig helhjärtat åt skådespeleri under ett helt år? Då är Katrinebergs folkhögskolas Skådespelarlinje rätt för dig!

Deltagare på Skådespelarlinjen Katrinebergs folkhögskola spelar en scen ur Brott och Straff.

Ansökan

Ansökan till skådespelarlinjen är stängd

Sista ansökningsdag är den 24 april 2020.

Utbildningen är CSN-berättigad och startar den 17 augusti 2020.

Inträdesdagar

Vi kommer genomföra ansökningsprocessen på distans i år. Alla sökande skickar in en filmad monolog och en filmad sång senast 6 maj. (Monolog- och sångtexter skickas ut 25 april.) 9-10 maj har vi intervjun på distans.

Förkunskaper/målgrupper

För att antas till skådespelarlinjen ska du ha ett stort intresse för teater och skådespeleri. Erfarenhet från t.ex. Estetiska programmet är meriterande men inte obligatoriskt. Det viktiga är att du är villig att arbeta och utvecklas inom teaterns alla delar - skådespeleri på scen och film, dans/rörelse och röst/sång.

Kursinnehåll

Katrinebergs skådespelarlinje ger grunderna i olika skådespelartekniker.  Våra lärare har olika utgångspunkter och metoder för att närma sig det sceniska uttrycket. Under året arbetas med olika sceniska utmaningar i en positiv och trygg artistisk miljö, där individens och hela klassens utveckling står i fokus. Året innefattar scenprojekt, redovisningar i teater, dans och sång, workshops, föreställnings- och produktionsarbete

Du hittar mer om kursinnehållet här.

Fördjupningsår

Fördjupningsåret handlar huvudsakligen om skådespelarteknik, hur vi som skådespelare använder oss själva som instrument för att forma och gestalta en roll på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Vi tränar det sceniska uttrycket, både genom att utmana våra "vanliga" gestaltningssätt samt att utveckla vår kapacitet på det emotionella och sinnliga planet. Vi arbetar med undervisningsblock där improvisationer och impulser är i fokus, men också med scener ur moderna och klassiska pjäser, uppgifter som påminner om skådespelarens vardagliga arbete.

Under året ligger flera produktioner insprängda mellan lektionsblocken, bland annat ett projekt där deltagarna skapar sina egna korta föreställningar, från manus till färdig produktion. De senaste åren har tvåorna också turnerat med en av sina slutproduktioner.

Du hittar mer om kursinnehållet här.

Antagningskrav

Till år 1 antas varje år 12 studerande. Till år 2 antas varje år 8-12 studerande. (För att söka fördjupningsåret ska man antingen gått år 1 eller motsvarande).

För att kunna söka till utbildningen ska sökande:

  • ha gått ut gymnasiet vid utbildningens start
  • ha ett brinnande intresse för skådespeleri, rörelse och röst samt en vilja att berätta på scen och i film
  • vara beredd på att i perioder arbeta intensivt och i nära samarbete med andra
  • vara redo att arbeta med sig själv som sitt främsta instrument
  • ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen

I det personliga brevet anges tidigare erfarenheter av teaterverksamhet, i vilket sammanhang man deltagit, vad man gjort och hur länge. Berätta om vad du hoppas att den här kursen ska leda till. Berätta gärna också om andra intressen, förmågor och varför man valt just denna utbildning. Du kallas till antagningsdag med scenprov, röst- och rörelseövningar samt intervju på skolan.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval. Skolan bjuder in alla sökande till antagningsdag där man får jobba del i workshopform och dels individuellt. För att komma in på utbildningen ska man under antagningsdagen kunna visa på följande:

  • samarbetsförmåga, att kunna arbeta sceniskt tillsammans med andra personer och fungera i grupp. (Exempel: I samband med sökningen ska man kunna visa förmåga att reflektera över sin roll i grupparbeten, visa att man kan se andras behov och ta hänsyn till dem, visa att man kan ge andra utrymme och visa att man har förmåga att dela med sig av sina åsikter)
  • motivation, självdiciplin och drivkraft för att driva sin egen utveckling framåt i samarbete med lärare och övriga deltagare. (Exempel: I samband med sökningen ska man kunna beskriva vilka mål man har med att gå kursen och kunna beskriva förväntningar på utbildningen)
  • förmåga att fokusera på uppgift och medspelare
  • kapacitet att gestalta känslor och uttryck på ett trovärdigt sätt i ett sceniskt sammanhang

För att kunna gå vidare till fördjupningsåret krävs att man under det första året:

  • genom uthålligt arbete förbättrat dina kunskaper inom det gestaltande mediet

Senast ändrad: