Direkt till innehållet

Kursinnehåll Skådespelarlinjen

Under höstterminen får du genom träning och gruppimprovisationer utveckla ett fysiskt och spontant sceniskt uttryck. Du får insikt i grundläggande textarbete och filmskådespeleri, du får vara med som skådespelare i åtminstone två olika filmprojekt och du får jobba med scenisk gestaltning utifrån fler olika tekniker. Största delen av vårterminen vigs åt en strörre produktion där hela klassen jobbar tillsammans.

Du får också med dig de röst- och rörelseverktyg du behöver för att på ett äkta och trovärdigt sätt vara en karaktär. Vi arbetar med att ”komma ner” i rösten så att du får en röst som får resonans i hela kroppen, och därmed ger var och en ett röstläge som är bekvämt att tala i och lyssna på. Du får också upptäcka  din rösts uttrycksmöjligheter. Vi arbetar med standardsvenska/rikssvenska för att du ska kunna behärska den dialekt som är gängse på de flesta scener i Sverige.

Rörelselektionerna utgår från den moderna dansen och lektionerna innehåller improvisation, komposition samt styrke- och konditionsträning. Du lär dig berätta med hela din kropps uttryckspotential och att kommunicera rörelserna medvetet till en publik.

Ofta ingår sång i olika slag inom olika scenframställningar. Vi arbetar med att uttrycka framför allt sångtexterna, men också rytm, melodi, tempo etc. Inget krav på skönsång!

Undervisningen är delvis schemalagd och delvis i projektform. Gruppövningar och individuell undervisning varvas beroende på ämne och projekt, och du får hela tiden personlig coaching av din lärare som noggrannt följer din utveckling. Vissa lektionstimmar är tillsammans med de som går påbyggnadsåret. Under året får du dessutom använda dig av dina kunskaper i filmprojekt tillsammans med eleverna på filmlinjen.

Är detta något som tilltalar dig så har du ett hårt, intensivt men också spännande och lustfyllt år som väntar dig.

Senast ändrad: