Direkt till innehållet

Kursmål Skådespelarlinjen

Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån inom kulturområdet samt verka för en gemensam värdegrund om människors lika värde och jämställdhet. På individnivå ska kursen vara en del av det livslånga lärandet och ge deltagarna möjlighet att kunna påverka sin livssituation.

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet:

• Ge deltagarna en grund i skådespeleri för att kunna delta i semiprofessionella/professionella sammanhang alternativt söka högre utbildning i Sverige eller utomlands.

• Ge deltagarna kunskaper och färdigheter i skådespeleri enligt olika skådespelartekniker.

• Ge deltagarna grundläggande teknikfärdigheter/verktyg i tal och sång som krävs för yrkesliv eller högre studier inom skådespelaryrket.

• Att ge deltagarna tilltro till sin egen förmåga samt att fungera såväl individuellt som i grupp.

• Att ge deltagarna upplevelser, erfarenheter och kunskaper som leder till självinsikt och ett vidgat intresse för sceniskt arbete.

• Att deltagarna blir medvetna om sin kropps möjligheter och uttryckspotential, för att medvetet kunna använda sin kropp som skådespelare.

Senast ändrad: