Direkt till innehållet

Kursplan Skådespelarlinjen År 2 – Påbyggnadsåret

SCENFRAMSTÄLLNING /FÖRDJUPNING

Innehåll Scenframställning /Fördjupning

- Improvisation

- Scenframställning: modern och klassisk dramatik.

- Karaktärsfördjupning

- Textanalys

- Teaterteori – text och regi

- Teknikövningar

- Scenredovisningar

- Arbete med egna program

- Pjäsreadings

- Fördjupat produktionsarbete

- Föreställningar och turné

Mål Scenframställning /Fördjupning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

- Kunna delta som skådespelare i semi-professionella såväl som professionella sammanhang, samt söka högre utbildning inom skådespelaryrket.

- Ha kunskaper att självständigt skapa en roll enligt olika skådespelartekniker.

- Ha utvecklat professionalism, analysförmåga, självkännedom, generositet och mogenhet som yrkesmänniska inom teaterområdet.

- Ha fördjupad kunskap om teaterns historia och funktion i samhället.

 

RÖRELSE – OCH DANS /FÖRDJUPNING

Innehåll Rörelse- och dans /Fördjupning

- Projekt/Komposition

- Klassisk balett

- Improvisation/Kontaktimpro

- Akrobatik

- Fysisk träning

- Tempo/Rytmprojekt

- Modern dans, Stretch, Body work

- Historisk dans

Mål Rörelse- och dans /Fördjupning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

- Ha fördjupad medvetenhet om sin kropps möjligheter och uttryckspotential, för att kunna använda sin kropp som skådespelare.

- Ha fått en självklar relation till dansens grundelement.

- Att i projektform kunna tillämpa de fördjupade fysiska kunskaperna och veta betydelsen av sin egen insats.

 

RÖST, SÅNG – OCH TALTRÄNING /FÖRDJUPNING

Innehåll Röst, sång- och talträning /Fördjupning

- Röstavspänning

- Standardsvenska

- Tal - och sångteknik

- Interpretation i tal och sång

- Sångprojekt i olika genre

- Körsång

Mål Röst, sång- och talträning /Fördjupning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

- Ha avancerade teknikfärdigheter/verktyg i tal och sång som krävs för yrkesliv eller högre studier inom skådespelaryrket.

- Ha god kännedom om den egna röstens potential.

- Kunna tillgodogöra sig röstarbete såväl i Master Class som i projektform.

 

ÖVRIGT

Innehåll Övrigt

- Teaterkafé/Produktion av eget 20-minutersprogram

- Studiebesök

- Gästpedagoger

- Filmsamarbete med skolans filmlinje

Mål Övrigt

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

- Ha vidare praktiska och teoretiska kunskaper i scenarbete som ex: scenografi, ljus, produktion m.m. Samt i produktion av eget program ha utvecklat det egna artisteriet.

- Ha fått en ökad erfarenhet av att arbeta som skådespelare på film.

Senast ändrad: