Direkt till innehållet

Kursplan Skådespelarlinjen År1

SCENFRAMSTÄLLNING

Innehåll Scenframställning

- Koncentration och avspänning

- Improvisation

- Teaterteori

- Det fysiska teaterspråket

- Scenframställning

- Analys och arbete med en roll

- Textarbete med scener ur modern och klassisk dramatik

- Scenredovisningar

- Föreställnings- och produktionsarbete

Mål Scenframställning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

- Ha fått den kunskap och självkännedom som krävs för att kunna arbeta i kontakt med sig själv och andra i ett sceniskt sammanhang.

- Ha fått inblick i och förståelse för olika skådespelarteknikers grunder.

- Ha en öppenhet och nyfikenhet och förståelse för den konstnärliga processen.

- Ha utvecklat en skådespelardisciplin, uthållighet och fokus.

- Ha kunskap om teaterns historia och funktion i samhället

 

RÖRELSE OCH DANS

Innehåll Rörelse och dans

- Kreativ dans

- Fysisk träning

- Body work

- Improvisation/komposition

- Kontaktimprovisation

- Historisk dans

- Sällskapsdans

- Modern dans

Mål Rörelse och dans

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

- Ha blivit medveten om sin kropps möjligheter och uttryckspotential, för att kunna använda sin kropp som skådespelare.

- Ha insikt om samarbete, koncentration och fokus, kreativitet, självdisciplin, kondition och uthållighet, styrka, kroppsmedvetenhet, fysiskt uttryck och hållning.

- Ha insikt om sina individuella vanor för att på så sätt kunna vidareutvecklas.

 

RÖST, SÅNG – OCH TALTRÄNING

Innehåll Röst, sång- och talträning

- Röstavspänning

- Standardsvenska

- Tal - och sångteknik

- Interpretation i tal och sång

- Sångredovisningar

- Körsång

Mål Röst, sång- och talträning

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

- Ha grundläggande teknikfärdigheter/verktyg i tal och sång som krävs för yrkesliv eller högre studier inom skådespelaryrket.

- Ha tilltro till sin egen röstkapacitet och att hitta sin förmåga såväl individuellt som i grupp.

- Ha fått upplevelser erfarenheter och kunskaper om sin röst och kropp som leder till självinsikt och ett vidgat intresse för sceniskt arbete.

 

ÖVRIGT

Innehåll Övrigt

- Filmhistoria

- Filmsamarbete med skolans filmlinje

- Arbete med övriga funktioner i och runt en föreställning, t ex scenografi, ljus, ljud etc

- Studiebesök

- Praktik

- Gästpedagoger

Mål Övrigt

Efter utbildningen kan deltagaren förväntas:

- Ha grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i scenarbete som ex: scenografi, ljus etc.

- Ha erfarenhet av att arbeta som skådespelare på film.

- Ha kännedom om teatern som arbetsplats.

Senast ändrad: