Direkt till innehållet

Löftadalens internationella samarbeten

Art Age - internationellt projekt med äldres lärande med konstnärliga uttryck som utgångspunkt (2012-2014)

Grönland - Löftadalens singer/songwriterlinje spelar på Arctic Sounds festival, Sisimiut (2015)

Tanzania -  Personal och elever besökte skolan i Kilwa  2015,  2016, 2017 och 2019.

Senast ändrad: