Direkt till innehållet

Projekt/samarbeten Art Age

Dagens passionerade äldre har större krav och önskemål på en aktiv och givande fritid än vi sett tidigare. Detta har vi på Löftadalen uppmärksammat eftersom det avspeglar sig på vårt elevunderlag. Framför allt är det våra konstnärliga inriktningar såsom bild och konstlinjen, textil och keramik som lockar också äldre deltagare.

Art Age – 2012-2014

Vår folkhögskola var under åren 2012-2014 deltagit i ett internationellt projekt med äldres lärande med konstnärliga uttryck som utgångspunkt, med namnet Art Age.

Man har inom projektet försökt hitta vad det är som är så speciellt med estetiskt lärande och vad i detta som gör att deltagarna mår så bra av den typen av verksamhet.

Dels har våra deltagare blivit intervjuande och dels har varje lands projektledare träffats under olika dagar i respektive land för seminarier och diskussioner. Nu har projektet kommit till sitt slut. Åtminstone för denna gång, och trots att det verkar vara en svår nöt att knäcka det här med äldres lärande inom olika konstnärliga delar, är det helt klart att detta är en målgrupp i samhället som kommer vara mer aktiva på sin nyvunna fritid, än vi sett tidigare.

Vad exakt det är man lär sig genom ett estetiskt lärande, är något man pratat väldigt mycket inom Art Age. Denna diskussion och undersökande projekt skall ses i kontexten av att det är äldres lärande det handlar om, inte barn och ungas. När man går i pension har man faktiskt helt plötsligt tid på riktigt att göra något man kan ha drömt om i många år, eller man återupptar något man slutade med innan år med barn och karriär.

Konstformer som musik, sjunga i kör, spela i orkester, spela teater, måla, dirigera orkestrar, keramik, hantverk, textil, slöjdande osv, allt detta är enligt våra deltagare något själsligt välbefinnande samtidigt om det handlar om tekniker. Det är socialt och hälsofrämjande på många sätt. Men så svårt att sätta ord på VAD egentligen som gör det så fantastiskt bra för hälsan. Vad i dessa aktiviteter är det som håller dessa människor borta från doktorn?

Vid återupptagandet av en konstform eller hantverk har det framkommit att det är förvånansvärt lätt att plocka upp det hela igen trots många år av inaktivitet. Det är inte heller någon tvekan på att de flesta dessutom har väldigt hög ambitionsnivå och verkligen vill göra det bra. En aspekt som jag tycker är intressant att nämna är att dessa konstformer jag hänvisar till här är möjligt att genomföra oavsett kroppsfysik. Det går att måla även fast du inte springer så fort, eller knappt ser heller för den delen, det är många sinnen medräknade i konst och hantverk.

Senast ändrad: