Direkt till innehållet

Projekt/samarbeten Tanzania

Vänskolesamarbete - ”Coast to Coast”

Detta är ett samarbete sedan 2001 mellan fyra folkhögskolor i Västsverige och fyra FDC på östkusten i Tanzania. Folkhögskolorna i Sverige träffas för att utbyta erfarenheter med deras respektive vänskolor och samarbetar kring exempelvis besök av skolorna i Tanzania. Under åren har personal från Sverige besökt Tanzania, men 2009 gjorde de svenska folkhögskolorna ett samarrangemang med besök i Sverige från deras fyra vänskolor i Tanzania.

De fyra skolorna i Tanzania samarbetar även de på samma sätt kring vänskolesamarbetet som folkhögskolorna i Sverige.

Paraplyorganisationen i Sverige heter Karibu Sweden. Cirka 40 folkhögskolor har idag kontakt med cirka 30 av de 55 folkhögskolorna i Tanzania. Folkhögskola benäms Folk Developmen Colleges i Tanzania. Vänskolesamarbetets gemensamma mål är att sprida och utveckla folkbildning i Sverige och i Tanzania.

Skolor i Coast to Coast

Göteborgs folkhögskola  -  Arnatouglo FDC

Kvinnofolkhögskolan  -  Kisarawe FDC

Löftadalens folkhögskola  –  Kilwa Masoko FDC

Wendelsbegs folkhögskola  –  Ikwiriri FDC

55 folkhögskolor i Tanzania

Tanzania blev en självständig stat 1961 efter många år som kolonistat till Tyskland och sedermera England. Landets första president hette Julius Nyerere, som var en stor förespråkare av socialism och en god vän till statsminister Olof Palme. Idén att förlägga skolväsende på landsbygden (folkhögskolor) kom sig av deras politiska utbyte. Landets ekonomi blev med åren sämre och efter Nyreres avgång 1985 kom fler partier in på den politiska marknaden. Folkhögskolorna i Tanzania har ändå fått ett fortsatt stöd av regimen. Landets ekonomi är fortfarande starkt beroende av bistånd från övriga världen, så skolorna lider brist på det mesta. Under vår senaste resa dit så var det en märkbar skillnad sen sist när det gällde underhåll av fastigheter, läromedel och finansieringen av lärartjänster. En del folkhögskolor har därför skaffat sig andra sätt att finansiera sin verksamhet till exempel genom tillverkning och försäljning av jordbruks-, snickeri- och metallprodukter samt konferensverksamhet. Entreprenörskap är ett av skolämnena - det är viktigt att kunna försörja sig.

Besök i Tanzania

Vi besökte vår vänskola Kilwa Masoko FDC i februari 2014. I maj 2015 var det dags för oss att återgälda all vänlighet och omtanke. Förutom att låta våra besökare få en inblick i vår skolvärld och det svenska samhället, så planerade vi kring det fortsatta utbytet mellan våra två skolor.

Personal och elever från Löftadalens folkhögskola besökte skolan i Kilwa november 2015, i februari 2016, februari 2017 och mars 2019.

Under tiden håller vi kontinuerligt kontakten uppe med våra vänner i Tanzania med hjälp av Skype och FaceBook. Medlemmarna i Kilwasällskapet träffas regelbundet för att planera.

Fotbollar är något som vi haft med oss under våra besök till Kilwa och som uppskattats. Vi har också haft med oss fotbollströjor och skor till ett damlag. Fotbollsintresserade deltagare från vår skola tränade med Kilwas skoltjejer.

Senast ändrad: