Direkt till innehållet

Studeranderättslig standard – dina rättigheter och skyldigheter

Löftadalens Studeranderättsliga standard innehåller de rättigheter och de skyldigheter som gäller på vår skola.

Löftadalens folkhögskolas studeranderättsliga standard

Den studeranderättsliga standarden gäller för läsåret 2019-2020 och beslutades av skolans styrelse, Driftnämnden Kultur och skola i Region Halland, den x augusti 2019.

Löftadalens studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Här finns alla dokument som ligger till grund för prövning för studeranderättsliga ärenden. Prövoinstans är Folkhögskolornas studeranderättslig råd (FSR).

Studerande är den som är antagen till en lång kurs på folkhögskola (15 dagar eller längre). En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet.

Senast ändrad: