Direkt till innehållet

Allmän kurs med yrkesinriktning

Löftadalens folkhögskolas nya program Allmän kurs med yrkesinriktning startar hösten 2020 i samverkan med Region Halland, Regionservice. Här läser du Allmän kurs och får samtidigt chans att komma ut i arbetslivet genom praktikplats inom offentlig verksamhet.

Kursen innehåller både traditionella ämnen och möjligheten att göra en kortare praktik inom olika vårdnära tjänster som finns inom Region Halland. Skolämnen, som är på gymnasienivå kan handla om svenska, engelska mm och vi kommer naturligtvis också läsa arbetsmarknadskunskap.  Kursen kommer att präglas av folkhögskolans arbetssätt, metodik och pedagogik med fokus på gruppen och individen. Efter kursen kan det finnas möjlighet att fortsätta vid skolans allmänna kurs. Du kan finansiera studierna genom CSN.

Kursmål

Möjlighet att prova reguljär utbildning och praktisera inom ett yrke för att kunna gå vidare till studier eller annan verksamhet.

Ansökan

Ansökan sker via schoolsoft, mer info kommer.

Antagningskrav

Förutom intresse för kursen ska du vara 18 år, behärska svenska språket väl och ha god datorvana. Vid många sökande kommer skolan att bedöma utifrån ditt behov av utbildningen och ditt motiv att gå kursen.

Sista ansökningsdag

30 augusti 2020

Kurstid

14 september till 18 december, heltid, varav 4 veckors praktik.

Senast ändrad: