Direkt till innehållet

Allmän kurs – Nybyggarna – Folkhögskolespåret

- en utbildning för ensamkommande ungdomar. Löftadalens folkhögskola erbjuder studier på grundskole- och gymnasienivå med boende och stöd till ensamkommande ungdomar.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till ensamkommande ungdomar med  uppehållstillstånd (PUT), mellan 18- 21 år. Eleverna ska också ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Studierna förutsätter att eleven bor på skolan.

Syfte

Syftet med folkhögskolespåret är att genom studier och boende skapa naturlig integration och att förkorta ungdomars väg mot vidare studier eller arbete.

Studier, boende & integration

Med folkbildningens synsätt på människans förmåga, resurs och potential skapar insatserna och utbildningen delaktiga, ansvarstagande och självständiga individer. Tack vare boende i internatform på skolan kan naturlig integration skapas, både i det sociala sammanhanget och i möjligheten att bygga nätverk.

Vi erbjuder nivåanpassad studiegång på grund- eller gymnasienivå tillsammans med eleverna på Allmän kurs. Eleverna kommer att ha tillgång till SFI lärare och möjlighet till extra stöd genom elevassistent. Stort fokus ligger på matematik, engelska och svenska.

Folkhögskolan erbjuder boende i internatform förutsatt att man studerar på skolan och att man fyllt 18 år. Ungdomarna erbjuds eget boende integrerat med folkhögskolans övriga deltagare. Vi erbjuder också ett utökat mentorskap, där extra stöd ges till viss del i boendet och på fritiden.

Observera att skolan inte har någon egen jourverksamhet.

Kostnad

750 kr/dygn. Då ingår studier, hyra, kost, stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan. Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan folkhögskolan och respektive kommun.

Omfattning

8 platser (året runt).

Kontakt

För vidare information för ensamkommande ungdomar kontakta:

Kristina Wik, kristina.wik@regionhalland.se, telefon: 0730-47 24 06

Länkar

Folkhögskolespåret - Folkhögskola som alternativ för ensamkommande ungdomar

Information om Sverige

 

 

Senast ändrad: