Direkt till innehållet

Lärare/personal Allmän kurs

Mikael Bruks

Undervisar:  i svenska på Allmän kurs och Svenska som andraspråk Grund (SVA Grund)

Utbildning: Gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk.

E-post: mikael.bruks@regionhalland.se

 

Anki Brunskog

Undervisar: på Allmän kurs år 1-2, engelska och på inriktning Kärn.

Utbildning: Legitimerad gymnasie- och grundskollärare i svenska, engelska och tyska.

Erfarenhet: Anki har arbetat på Löftadalens Folkhögskola sedan 2018. Hon har arbetat som lärare sedan 1996, på gymnasiet och på grundskolan.

E-post: anki.brunskog@kungsbacka.se

 

Marie Höglund

Undervisar: på Allmän kurs år 2 och i matematik.

Utbildning: Legitimerad grundskole- och gymnasielärare i matematik, naturkunskap och spanska.

Erfarenhet: Marie har jobbat som lärare sedan 2003. Hon har jobbat på Svenska skolan i Thailand och på Teneriffa och har erfarenheter av studentutbyte med olika länder i Europa.

e-post: marie.hoglund@regionhalland.se

 

Kristina (Tina) Karlsson

Undervisar: på Allmän kurs år 1-2, Matematik och på fördjupning Kärn.

Utbildning: Folkhögskollärarexamen, Linköpings Universitet. Svenska, naturkunskap, matematik, pedagogik Lärarprogrammet grundskola åk 4-9, Göteborgs Universitet.

Erfarenhet: Tina har arbetat på Löftadalens folkhögskola sedan 2013. Innan dess arbetade Tina på Munkagårdsgymnasiet som elevassistent och ungdomscoach. Annan yrkeserfarenhet är 13 år inom restaurangbranschen och 5 år inom vårdsektorn.

E-postkristina.a.karlsson@regionhalland.se

 

Martin Lignell

Undervisar: på Allmän kurs år 1, engelska och på inriktning Musik.

Utbildning: Legitimerad gymnasielärare i engelska och musik.

Erfarenhet: Martin har arbetat som lärare sedan 2000 och jobbat parallellt som låtskrivare, vissångare och musiker under lika lång tid.

E-post: martin.lignell@regionhalland.se

 

Kenneth Lundberg

Undervisar: på Allmän kurs år 1 och på inriktning Kärn.

Utbildning: Diverse pedagogiska kurser, säljträning, turism, train the trainer utbildningar, krishanteringskurser, utbildningar inom resebyrå-, hotell- och flygbranschen. Lärarlicens i IATA och Amadeus

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet. Arbetat på skolan sedan 2006. Lång erfarenhet av utlandsarbete samt reseledare och guide.

E-post: kenneth.lundberg@regionhalland.se

 

Viveca Olsson

Undervisar: på Allmän kurs år 3 och på inriktning Solidarisk Livsstil samt på Göteborgs universitet som timlärare vid Institutionen för historiska studier.

Utbildning: Legitimerad gymnasielärare i historia och religion, doktor i antikens kultur och samhällsliv, konsthistoria 30 hp, Idé och lärdomshistoria 15 hp.

Erfarenhet: Har arbetat som folkhögskolelärare sedan 2014, som gymnasielärare mellan 2006-2012 och sporadiskt som timlärare vid Göteborgs universitet sedan 2009.

E-post: viveca.olsson@regionhalland.se

 

Petra Ridderstad

Undervisar: på allmän kurs år 2 och matematik. Samordnare för Allmän kurs.

Utbildning: Folkhögskollärarexamen, Linköpings Universitet, Civilekonomexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, fristående kurser i Engelska och Svenska som andraspråk vid Göteborgs Universitet.

Erfarenhet: Har mångårig erfarenhet inom folkbildningen från såväl folkhögskolans korta kurser och utbildningar som studiecirklar. Har arbetat på Löftadalens folkhögskola sedan 1993, främst med undervisning i matematik och språk.

E-post: petra.ridderstad@regionhalland.se

 

Therese Winqwist

Undervisar i: engelska och är också IKT-pedagog.

Utbildning: Legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska. Therese är vidareutbildad inom skolutveckling och studerar just nu lärande, kommunikation och IT vid Göteborgs universitet.

Erfarenhet: Therese har arbetat som lärare sedan 2011, mestadels med elever med NPF. Hon har också varit språkreseledare i England.

E-post: Therese.Winqwist@regionhalland.se

 

 

 

 

Senast ändrad: