Direkt till innehållet

Målbeskrivning och innehåll Allmän kurs

Målbeskrivning för Allmän kurs

Målet är att genom bildning, utbildning och delaktighet i kulturlivet ge dig möjlighet att påverka din livssituation i en demokratisk samhällsutveckling.

För att nå detta har vi formulerat fem delmål, läs om dem här (öppnas som pdf).

Fördjupningar på Allmän kurs

På Allmän kurs väljer du en fördjupning som du arbetar med under en dag per vecka.

- Färg och Form: du undersöker material och tekniker inom konst och konsthantverk. Du lär känna och utvecklar din estetiska sida och kreativa process.

- Kärn: du arbetar med de ämnen och uppgifter som du behöver lägga extra tid på. Du får individuell handledning och möjlighet att strukturera upp dina studier samt arbeta i din egen studietakt.

- Musik: du får möjlighet att öva sång och spel på instrument (ackordspel, melodispel och rytmer). Du kommer att få lära dig mer om grundläggande musikteori, prova på att skapa egen musik och skriva egna sångtexter.

- Skriva: Du får här möjlighet att utveckla ditt kreativa och akademiska textskapande. Genom att arbeta med olika texttyper som noveller, essäer, uppsatser och dikter utvecklas du som människa och förbereds för yrkesliv och vidare studier.

- Svenska som andraspråk (SVA): du som har annat modersmål än svenska får hjälp att komma vidare i språket. Goda kunskaper i svenska är inte bara viktigt för att kunna studera i Sverige, utan också en förutsättning för att ta del av svenskt kultur- och arbetsliv. Du bör ha SFI D för att påbörja Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (SVA Grund). Det är möjligt att läsa SVA 1, 2, 3.

Nybyggarna/Folkhögskolespåret:  du som är ensamkommande får möjlighet till studier på grundskole- eller gymnasienivå, samt boende och stöd. Läs mer om denna inriktning här.

Folkhögskolans egen modell

Folkhögskolans egen modell bygger dels på ett omfattningskrav och dels på ett innehållskrav. När du har uppnått omfattningskravet och innehållskravet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Omfattningskrav

Du kan läsa ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund ser ut. Det är det vi inom folkhögskolan kallar omfattningskrav.

  • Svenska som andraspråk Grund (SVA Grund) vänder sig till dig som har gått SFI eller Etableringskurs.  Här läser du som är ny i Sverige svenska som andraspråk. Därefter kan du fortsätta på grundskole- och gymnasienivå på Allmän kurs. Du bör ha SFI D för att påbörja Svenska som andraspråk.
  • Årskurs 1 vänder sig till dig som behöver läsa in grundskolan eller hela gymnasiet.
  • Årskurs 2 vänder sig till dig som har ca 800 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.
  • Årskurs 3 vänder sig till dig som har ca 1600 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.

Innehållskrav

Innehållskrav till yrkeshögskola

I de ämnesövergripande studierna kan du nå behörigheter i

Innehållskrav till högskola

I de ämnesövergripande studierna kan du nå behörigheter i

Vi ger också särskilda behörigheter i

Vi ger också behörigheter i grundskolans

  • Engelska
  • Historia
  • Matematik
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska/Svenska som andraspråk

Senast ändrad: