Direkt till innehållet

Allmän kurs – Svenska som andraspråk

Kursen vänder sig till dig som är nyanländ. Svenska som andraspråk (SVA) ger dig mycket goda förutsättningar att lyckas med dina senare gymnasiekurser i svenska.

Språket är nyckeln till samhället. Du behöver ett språk för att förstå din omgivning och för att känna dig hemma i ett nytt land. Du behöver ett språk för att kommunicera, studera, arbeta och leva i Sverige. Kursen Svenska som andraspråk (SVA) bygger på dina tidigare kunskaper och stärker dig i ditt språk.

För att studera gymnasiekurserna i svenska behöver du ett stort ordförråd och förståelse för hur man studerar i den svenska gymnasieskolan. SVA ger dig mycket goda förutsättningar att lyckas med dina senare gymnasiekurser i svenska. Vid uppnådd behörighet i SFI D ges du på denna kurs även möjlighet till studier i engelska och matematik.

SVA är vägen mot högre studier i Sverige. Det är en kurs för dig som vill fortsätta att studera på Allmän kurs. Allmän kurs ger dig grundläggande behörighet för högre eftergymnasiala studier.

SVA ger dig språkliga verktyg så att du ska kunna uttrycka dig så bra som möjligt i många olika situationer. SVA ger dig fördjupade kunskaper i språk och litteratur, samhällsliv och kultur, arbetsliv och fritid. Oavsett om du planerar att arbeta eller studera vidare efter SVA kommer du att behöva de kunskaper som kursen ger dig.

 

Senast ändrad: