Direkt till innehållet

Ansökan Bild och konst Distans

Så här ansöker du till Bild och konst Distans

Ansökan är nu stängd. Nästa ansökningsperiod startar 1 mars 2020.

 1. Klicka på länken till den digitala ansökan.
 2. Då kommer du till Schoolsofts ansökningssida.
 3. För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett konto. För mer detaljerad beskrivning se: Hur du ansöker till skolans kurser via Schoolsoft.
 4. Skicka in en fullständig ansökan innan sista ansökningsdatum.

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev där du berättar om dig själv, ditt låtskrivande och varför du söker till utbildningen. (max 1 A4-sida).
 • Ditt senaste betygsdokument.
 • Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten).
 • Ett självporträtt som du har tecknat och/eller målat och fotograferat eller scannat in. Vi vill ha det i PDF-format.

Antagningsprocessen

Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 1. Du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar.
 2. Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast 19 maj kl. 24.00.
 3. Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 4. Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
 5. På alla våra särskilda kurser ska du ha klarat svensk grundskola eller motsvarande. Att ha klarat grundskola betyder att du ska ha godkänt betyg i alla ämnen från svensk grundskola. Om du har gått särskola är du inte behörig.

Särskilda krav för antagning till Bild och konst Distans

På Bild och konst Distans behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Du behöver ha ett brinnande intresse av teckning, målning och form, och ha tecknat och målat på egen hand.
 • Kunna förstå talad och skriven engelska från olika texter och filmer.
 • Du behöver vara van vid att arbeta med datorer, digitalkamera eller mobilkamera samt olika program. Teknisk support ingår inte i utbildningen.
 • Du behöver vara bekväm med att använda datorn och det skrivna ordet i kommunikationen med lärare och klasskamrater.
 • Ha förmågan att självständigt analysera och reflektera över din egen lärprocess med viss hjälp av din lärare som handledare.
 • Kunna ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier då utbildningen växer fram i kommunikationen mellan lärarna och deltagaren samt deltagarna emellan.
 • Tycka om att samarbeta och dela med dig av både tankar och kunskaper på distans.Kunna planera dina studier samt arbeta självständigt medan du väntar på lärares återkoppling.

Tekniska krav

Du behöver ha en dator med webbkamera eller i undantagsfall en surfplatta. Tillgång till skrivare för att kunna skriva ut uppgifterna är ett krav.

Du behöver ha en bredbandsuppkoppling som klarar mer än 50 Mbit/s och helst 100Mbit/s. Du kan kontrollera ditt bredband på webbplatsen bredbandskollen.se.

Du ska kunna använda en digitalkamera eller en mobil med kamerafunktion för att kunna fotografera dina arbeten. Du behöver även kunna grunderna i bildbehandling. Vi använder programvara som är gratis och online. Teknisk support ingår ej i utbildningen, men du får viss undervisning i det digitala.

Vi använder oss av Office365 och programmen Microsoft Teams och Onedrive, utöver Outlook och Officepaketet. Under läsåret får du tillgång till alla dessa program.

Om du är osäker på om din tekniska kunskapsnivå räcker kan du delta i prova-på-dagar vi genomför på våren. I år är prova-på-dagarna mellan den 1 och 5 maj - se mer information här.

Antagningsprocessen på Bild och konst Distans

Vi kan anta sökande löpande från och med 1 april. Det innebär att efter lärarna har intervjuat sökande, kan vi börja att anta från och med 1 april. Det betyder att platserna kan vara slut innan 13 maj.

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
 2. Du ska uppfylla grundläggande och särskilda krav för antagning.
 3. Därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev och ditt arbetsprov.
 4. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du kallas till telefonintervju, via Skype eller FaceTime. Kallelsen skickas till din e-post (senast 6 maj).
 5. Vi ringer dina referenter.
 6. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och kurator/SYV besluta vem som ska antas.
 7. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail genom Schoolsoft. Det skickas senast två dagar innan midsommarafton.

Urvalskriterier – hur väljer vi ut vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:

 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på Bild- och konst Distans.
 • I intervjun bedömer vi dina mål med och förväntningar på utbildningen.
 • I ditt arbetsprov bedöms din konstnärliga färdighet utifrån färg, form och teknik i självporträttet.
 • Bedömning av din tekniska kunskapsnivå kan styrkas formellt genom att delta på prova-på-dagarna, där din tekniska nivå prövas ihop med distansstudier.
 • Vid behov av ytterligare urval bedömer vi din konstnärliga färdighet i form av din förmåga att berätta om dig själv utifrån den teknik du väljer i självporträttet, genom den insikt du har om färg, form och material och de konstnärliga val du gjort i processen.
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning att ske genom lottning.

För att läsa mer om hur antagningsprocessen går till - se bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked i vår studeranderättsliga standard

Senast ändrad: