Direkt till innehållet

Ansökan Bild- och konstlinjen

Så här ansöker du till Bild- och konstlinjen

 1. Klicka på respektive länk för att komma till den digitala ansökan.
 2. Då kommer du till Schoolsofts ansökningssida.
 3. För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett konto. För mer detaljerad beskrivning se: Hur du ansöker till skolans kurser via Schoolsoft.
 4. Skicka in en fullständig ansökan innan sista ansökningsdatum med dina senaste betygsdokument.

 

År 1: Ansök här

År 2(nuvarande deltagare): Ansök här

År 2(extern sökande): Ansök här

 

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev. I ditt personliga brev berättar du om dig själv, dina intressen och vad du har för mål med dina studier. Beskriv dina tidigare erfarenheter av bild, konst och form; det kan vara sådant du har skapat på din fritid eller kurser och utbildningar som du har gått (max 1 A4-sida).
 • Ditt senaste betygsdokument.
 • Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten).
 • Ett självporträtt i valfri teknik (A4, beskriv vilken teknik du har valt). Vi vill gärna ha det i PDF-format.
 • En bild där du tecknat av valfritt objekt i svartvitt (kol, blyerts, tusch).
 • Egen fritt vald bild i valfri teknik (vill du visa en 3D-form eller skulptur så bifoga ett foto på verket).

Ansökan och arbetsprover för extern sökande till årkurs 2

Du som söker till Bild- och konstlinjens andra år, och som inte har gått år 1 hos oss, har ytterligare arbetsprover du ska bifoga till din digitala ansökan:

 1. Ett personligt brev. I ditt personliga brev berättar du om dig själv, dina intressen och vad du har för mål med dina studier. Beskriv även innehållet i dina tidigare utbildningar i bild, konst och form.
 2. Fem foton på verk du har skapat: en skiss, en teckning, en målning, en skulptur, ett självporträtt. Välj motiv både från fantasin och verkligheten, och som du är nöjd med. Fotona ska vara av god kvalitet och infogade i ett PDF-dokument. Dokumentet får vara högst 3MB i storlek.

Ansökan och arbetsprover för nuvarande deltagare som vill söka till årkurs 2

 • Ett personligt brev. I ditt personliga brev berättar du om dig själv, dina intressen och vad du har för mål med dina studier. Beskriv dina tidigare erfarenheter av bild, konst och form; det kan vara sådant du har skapat på din fritid eller kurser och utbildningar som du har gått (max 1 A4-sida).
 • Ett självporträtt i valfri teknik (A4, beskriv vilken teknik du har valt). Vi vill gärna ha det i PDF-format.
 • En bild där du tecknat av valfritt objekt i svartvitt (kol, blyerts, tusch).
 • Egen fritt vald bild i valfri teknik (vill du visa en 3D-form eller skulptur så bifoga ett foto på verket).

Antagningsprocessen

Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 1. Du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar.
 2. Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
 3. Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 4. Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
 5. På alla våra särskilda kurser ska du ha klarat svensk grundskola eller motsvarande. Att ha klarat grundskola betyder att du ska ha godkänt betyg i alla ämnen från svensk grundskola. Om du har gått särskola är du inte behörig.

Särskilda krav för antagning till Bild- och konstlinjen

På Bild- och konstlinjen behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Ha ett brinnande intresse för teckning, målning och form. Har tecknat och målat på egen hand.
 • Ha förmågan att självständigt analysera och reflektera över din lärprocess i din loggbok, med hjälp av din lärare som handledare.
 • Kunna ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier.
 • Kunna planera dina studier samt arbeta självständigt de timmar du arbetar utan lärare i ateljén.

Antagningsprocessen på Bild- och konstlinjen

Vi antar sökande löpande från och med 1 april. Det innebär att efter lärarna har intervjuat sökande, kan vi börja att anta från och med 1 april.

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
 2. Du ska uppfylla grundläggande och särskilda krav för antagning.
 3. Därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev och arbetsprover.
 4. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du kallas till intervju. Kallelsen skickas till din e-post.
 5. Vi ringer dina referenter.
 6. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och kurator/SYV besluta vem som ska antas.
 7. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail genom Schoolsoft. Det skickas senast två dagar innan midsommarafton.

Urvalskriterier – hur väljer vi vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:

 • Önskar bo på skolans internat
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på Bild- och konstlinjen.

I bedömningen av dina arbetsprover och intervju tar vi fasta på:

 • Att du visar prov på eget uttryck, sinne för komposition och färgval.
 • Att du visar prov på en konstnärlig förmåga samt en vilja att fördjupa den.
 • Att du visar intresse och engagemang för att utveckla din konstnärliga förmåga i samarbete med andra.
 • Dina tolkningar, tekniker och noggrannhet.
 • Din förmåga att arbeta självständigt.
 • Att du kan beskriva dina förväntningar kring skolan och kursen.
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning att ske genom lottning.

För att läsa mer om hur antagningsprocessen går till - se bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked i vår studeranderättsliga standard.

Senast ändrad: