Direkt till innehållet

Innehåll och kursmål

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår bland annat skisstekniker, färglära, bildkomposition, kroki, perspektiv och materiallära. Utbildningen syftar till att tillhandahålla individuella kreativa verktyg för varje deltagare. Förutom de vanligaste teckningsmaterialen går vi igenom material som akvarell, tusch, akryl och olja, olika trycktekniker och mixed media.

Utbildningen är oftast upplagd i block eller teman om två veckor. Ämnen som är insprängda i undervisningen är bland andra konsthistoria, bildanalys, kroki, entreprenörskap och utställningskunskap. Uppgifterna sker både enskilt och i grupp. Du har en egen arbetsplats i skolans ateljé och har tillgång till ateljén under kvällar och de flesta helger.

Gemensamma genomgångar, utställningar och enskild handledning i ateljén vidgar din syn på konst och vilka skapandeprocesser som kan leda dig till önskat resultat.

Vi har också ibland samarbeten med andra estetiska linjer på skolan. Vi åker på olika studiebesök under året. Studieresorna är obligatoriska och betalas delvis via den avgift du betalar under året.

Lärarna som undervisar på linjen har kunskap och erfarenheter som kompletterar varandra.

Kursmål

Bild- och konstlinjen är högskoleförberedande, men fungerar även för dig som vill ha ett sabbatsår med kreativt innehåll och fokus. Konstutbildningen ska ge dig en möjlighet att fortbilda dig. Det kan även vara ett komplement till tidigare studier/arbete, eller stödja utvecklingen av det egna konstnärliga skapandet och på så sätt ge dig större makt över din framtid.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

• goda praktiska och teoretiska kunskaper inom bildkonst och bildskapande.

• ökad kunskap om de krav som kan ställas för att kunna söka till högre studier inom relevanta områden.

• praktisk erfarenhet av projektarbete med tyngdpunkten på konstnärliga processer och reflektion.

Senast ändrad: