Direkt till innehållet

Ansökan Danslinjen

Så här ansöker du till Danslinjen

Ansökan är öppen tills platserna är fyllda.

 1. Klicka på länken till den digitala ansökan: Ansökan Danslinjen
 2. Då kommer du till Schoolsofts ansökningssida.
 3. För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett konto. För mer detaljerad beskrivning se: Hur du ansöker till skolans kurser via Schoolsoft.
 4. Skicka in en fullständig ansökan innan sista ansökningsdatum med dina senaste betygsdokument.

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev. I ditt personliga brev berättar du om dig själv och varför du söker till utbildningen. (max 1 A4-sida).
 • Ditt senaste betygsdokument.
 • Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten).

Audition

Audition inför läsåret 2019–2020 kommer att hållas vid två tillfällen:

 • Fredag 10 maj
 • Fredag 17 maj
 • ev ytterligare datum meddelas till berörd sökande.

Antagningsprocessen

Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 1. Du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar.
 2. Du ska ha skickat in en fullständig ansökan.
 3. Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 4. Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
 5. På alla våra särskilda kurser ska du ha klarat svensk grundskola eller motsvarande. Att ha klarat grundskola betyder att du ska ha godkänt betyg i alla ämnen från svensk grundskola. Om du har gått särskola är du inte behörig.

Särskilda krav för antagning till Danslinjen

På Danslinjen behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Du som söker ska ha dansat under flera år och ha god samarbetsförmåga. Det är ett måste att du gillar fysiskt arbete!
 • Du ska ha förmågan att självständigt analysera och reflektera över din egen lärprocess med hjälp av din lärare som handledare.
 • Du ska kunna ta eget ansvar och egna initiativ i dina studier.
 • Du ska kunna arbeta självständigt de timmar du arbetar utan lärare.
 • Det är önskvärt att du är klar med gymnasiet, men inget krav.

Antagningsprocessen på Danslinjen

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
 2. Du ska uppfylla grundläggande och särskilda krav för antagning.
 3. Därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev.
 4. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du kallas till audition med personlig intervju. Kallelsen skickas till din e-post (senast 6 juni).
 5. Vi ringer dina referenter.
 6. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och kurator/SYV besluta vem som ska antas.
 7. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail genom Schoolsoft. Det skickas senast två dagar innan midsommarafton.

Urvalskriterier – hur väljer vi vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:

 • Önskar bo på skolans internat
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på Danslinjen.Vid audition bedömer vi din dansteknik i respektive ämne jazz, balett och modernt. Vi bedömer också din musikalitet, flexibilitet, engagemang, improvisationsförmåga, samt förmåga att ta instruktioner och korrektioner.
 • Vid intervjun i det personliga mötet bedömer vi din motivation och tidigare dansbakgrund.
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning att ske genom av lottning.

För att läsa mer om hur antagningsprocessen går till - se bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked i vår studeranderättsliga standard

Senast ändrad: