Direkt till innehållet

Kursmål Danslinjen

Danslinjens mål är att ge en ökad kunskap om olika dansformer. Deltagaren får kvalificerad praktisk och teoretisk grundutbildning i den konstnärliga dansen samt ökad förståelse för dansen som konstform.

 • Kursen ska ge eleverna en möjlighet att utvecklas inom ämnet dansen som konstart.
 • Kursen ska ge en inblick i de färdigheter som krävs för yrkesrollen som dansare.
 • Kursen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sina danstekniska och konstnärliga färdigheter för professionella studier inom dansen, med tyngdpunkt på klassisk balett, modern nutida dans och jazzdans.
 • Kursen ska ge eleverna förståelse för deras egna danstekniska färdigheter och den egna kroppens möjligheter för att kunna utveckla dessa.
 • Kursen ska ge eleverna kunskaper om anatomi, placering, alternativa träningsformer, näringslära och arbetsmiljö utifrån ett danskonstperspektiv.
 • Kursen ska ge eleven förmåga att inta ett konstnärligt förhållningssätt i danssammanhang.
 • Kursen ska ge kunskap om begrepp och terminologi i de olika dansgenrernas vokabulär.
 • Kursen ska ge kunskap i den västerländska danshistorien.
 • Kursen ska ge eleven förmåga att förstå och på ett relevant sätt använda sig av de musikaliska termerna tema, fras, puls, takt och tempo.
 • Kursen ska ge eleven förmåga att lyssna och omsätta musikens grundelement i rörelse och komposition.
 • Kursen ska ge eleverna en röst som är hållbar, hörbar i tal och sång för att kunna förmedla sitt budskap till publiken.
 • Eleven ska genomföra minst ett koreografiskt arbete som utgår från rörelse i valfri dansgenres estetik.

Senast ändrad: