Direkt till innehållet

Kurser för nyanlända

Som nyanländ i Sverige kan du läsa Etableringskurs, Svenska från dag 1 eller Allmän kurs - Svenska som andraspråk på Löftadalens folkhögskola:

Etableringskurs

Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända invandrare, och innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande delar.

Svenska från dag 1

Svenska från dag 1 är för dig:

  • som är asylsökande i Sverige
  • som har permanent uppehållstillstånd i Sverige och bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende.

Allmän kurs - Svenska som andraspråk

Allmän kurs - Svenska som andraspråk är för dig som är nyanländ. Svenska som andraspråk (SVA) ger dig mycket goda förutsättningar att lyckas med dina senare gymnasiekurser i svenska.

Senast ändrad: