Direkt till innehållet

Kursmål Musikallinjen

  • Kursen ska ge en inblick i de färdigheter som krävs i rollen som musikalartist.
  • Kursen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sina sång-, dans- och skådespelarfärdigheter för professionella studier inom musikal.
  • Kursen ska ge eleverna en röst som är hållbar, hörbar i tal och sång för att kunna förmedla sitt budskap till publiken.
  • Kursen ska ge eleven förmåga att förstå och på ett relevant sätt använda sig av de musikaliska termerna tema, fras, puls, takt och tempo.
  • Kursen ska ge eleverna kunskap i ackord, tonarter, skalor, transponering, rytmnotering och intervaller.
  • Kursen ska ge eleven möjlighet att utveckla sina danstekniska färdigheter inom jazz, stepp, street och balett.
  • Kursen ska ge eleverna kunskaper om anatomi, placering, alternativa träningsformer, näringslära och arbetsmiljö utifrån ett musikal perspektiv.
  • Kursen ska ge eleverna en bred repertoarkännedom inom musikal.
  • Kursen ska ge kunskap i musikalhistoria.

Senast ändrad: