Direkt till innehållet

Scenkonstlinjen

En förberedande utbildning för dig som vill utbilda dig för att arbeta med scenisk konst. Du får kunskap och färdigheter i att arbeta med redan färdigt material och att tillsammans med andra arbeta fram nytt material.

NY UTBILDNING HÖSTEN 2020!

Ansökan

Ansökan är nu stängd. Nästa ansökningsperiod startar 1 mars 2020.

Utbildningen

Utbildningen tar sin utgångspunkt i att förbereda och genomföra föreställningar/framträdanden, så kallad performance. Formen för och innehåll i föreställningar/framträdanden utgår ifrån de sökandes kunskaper, färdigheter och önskningar. Deltagarna utvecklar kunskaper inom de sceniska områdena.

Du kommer att studera i en eller flera grupper, där du utbildas i scenisk konst, arbetar fram, förbereder och genomför flera föreställningar. Under hösten genomförs en eller flera kortare föreställningar och en längre föreställning och turné under våren.

Vissa av föreställningarna utgår från redan skrivet material och andra arbetar vi fram och skriver tillsammans.

Lärarna som arbetar med utbildningen har egen erfarenhet av att arbeta med och framföra föreställningar och framträdanden inom dans, teater, musikal, sång och med band.

Du som söker kan söka med utgångspunkt och erfarenhet från olika konstformer: dans, teater, sång, instrument, scenisk konst, skriva text och musik.

Utbildningen är 1 år.

Utbildningsmoment

 • Röst
 • Sång
 • Dans
 • Teater
 • Text och manus
 • Ensemble utifrån de sökandes kunskaper och färdigheter inom instrument, sång, dans och teater
 • Tolka och skriva material
 • Grupprocesser
 • Scenisk konst
 • Scenisk framträdande
 • Dekor och rekvisita
 • Ljus och ljudsättning
 • Ljudeffekter och inspelning
 • Företagande
 • Bokning
 • Marknadsföring

Mer information kommer...

Senast ändrad: