Direkt till innehållet

Textila återbruk Distansutbildning 50%

Har du en passion för textil och återbruk och vill fördjupa dig inom textilkonst, design och konsthantverk? Vill du arbeta med formgivning utifrån ett mer hållbart perspektiv? Vår deltidsutbildning ger dig möjlighet att kombinera dina studier med exempelvis annat jobb, från den ort där du befinner dig.

Om utbildningen

Med textil och återbruk som utgångspunkt utforskar vi och tänjer på materialets möjligheter inom områdena konst, konsthantverk och design.  Utbildningen syftar till att utveckla din kreativa förmåga och att uttrycka dig i textila material. Med en lustfylld ingång ger utbildningen verktyg och metoder för att gestalta dina tankar och idéer i två- och tredimensionell form.

Genom teori och praktik får du kunskap och känsla för hantverket, liksom kännedom om material och olika tekniker. Kursen ger en bred orientering inom textil konst och formgivning och du väljer själv inom vilket område du vill inrikta dig. Uppgifterna är utformade så att du till stor del kan tolka dem utifrån ditt eget intresse.

Vi arbetar gränsöverskridande i textil och blandade material och utifrån experimentellt förhållningssätt får du prova tekniker som textiltryck, tovning, broderi, väv, färgning, virkning med mera.

Kursbeskrivning

Utbildningen är en ettårig utbildning på deltid som syftar till ge dig verktyg och metoder för att utveckla din konstnärliga förmåga och få en grund till ett självständigt skapande utifrån dina idéer. I utbildningen ingår flera grundläggande textila tekniker som textiltryck, broderi, vävning, färgning, ulltovning med mera. För att ge dig en verktygslåda till att utveckla och kunna formge dina idéer ingår även färg- och formlära och skissteknik.

Lika viktigt som att lära sig grunderna så lägger utbildningen fokus på ett öppet och experimentellt förhållningssätt till hur man kan tänja gränserna för nya lösningar och uttryck. Att återbruka material skapar möjligheter och begränsningar, dessa tar vi tillvara och ser som en kreativ generator.

Undervisningen sker i projektperioder om veckor där du utifrån givna uppgifter och teman utvecklar och utforskar dina idéer. I varje projektperiod ingår skiss- och idéarbete, prova på eller fördjupning av tekniker och material liksom träning i gestaltning. Genom kontinuerliga redovisningar och samtal får du feedback från lärare och andra deltagare. Det utvecklar din förståelse för din egen och andras arbetsprocesser och vidgar ditt perspektiv för konst och design.

Utbildningen innehåller följande ämnen

 • Fritt broderi
 • Textiltryck - screentryck, stämpeltryck, schablontryck
 • Ullfiltning – våttovning, nåltovning, tova runt form, tova platt,
 • Färgning – syrafärgning, naturlig växtfärgning
 • Virkning – fri virkning och stickning
 • Tygmanipulation och experiment med strukturer
 • Vävning utan vävstol
 • Design och återbruk – ”upcycle design”
 • Konstnärligt utvecklingsarbete
 • Eget projektarbete
 • Designprocess
 • Konst och designorientering
 • Form och skiss
 • Färglära

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i projektperioder där varje projekt är ca 2-4 veckor. Inom varje projektperiod arbetar du utifrån en given uppgift eller tema som du kommer att få lösa genom en kreativ process som består av idé- och skissarbete, utveckling och utformning samt reflektion. Projekten är ofta formulerade så att du kan göra dina egna tolkningar utifrån ditt intresseområde så som konst, design eller konsthantverk.

Kommunikationen med lärare och andra deltagare sker via vår digitala plattform samt Skype-samtal. Du kommer kontinuerligt att få feedback både av lärare och övriga deltagare.

Att studera på distans

Digitala verktyg

Du kommer att behöva en dator och internet för att genomföra kursen. Den använder vi för att kommunicera via vår digitala plattform Office 365.

Varje vecka får du individuell handledning skriftligt och genom Skype-samtal.

Distanskursträffar

Kursen innehåller 4 träffar per läsår. Varje träff är 3 dagar och fördelas på en vardag i anslutning till helg under terminerna. Träffarna är en del av kursen där du får träffa dina lärare och kursdeltagare. Vi återkopplar och ger feedback på dina arbeten och du kommer även att arbeta i workshops och få tillgång till skolans utrustning och lokaler. På så sätt får möjlighet att arbeta i material och tekniker du inte kan prova hemma.

I första hand ordnar du eget boende på närliggande vandrarhem eller bed and breakfast. I mån av plats kan skola erbjuda övernattning på internatet.

Datum för träffar (preliminärt tills vidare)

11-13/9 2020

13-15/11 2020

5-7/2 2021

16-18/4 2021

Material och utrustning

Under utbildningen går vi genom olika material och tekniker. På distansträffarna har du möjlighet att använda skolans lokaler och utrustning, köpa material och förbereda dig för vidare arbete från din egen arbetsplats. Hur du löser uppgifterna anpassar du även efter de förutsättningar som du själv har. Mycket går att göra med enkla metoder.

Studietakt

Kursen är på deltid 50%. På så sätt har du möjlighet att kombinera dina studier med exempelvis arbete.

Senast ändrad: