Direkt till innehållet

Kostnader och studieekonomi Textila återbruk Distans

Kostnader

Du betalar för det material du väljer att använda. På distansträffarna kommer du att köpa det material som tillhör det ämne vi går igenom. Ofta finns det också möjlighet att köpa med sig material att fortsätta att arbeta med hemifrån.

Du betalar även 150 kr per tillfälle för gemensamt ”prova på” - material på helgträffarna. Kostnad för mat under helgen är 240 kronor (80 kr per dag). Då ingår lunch och två fika.

Studieekonomi

Kursen går på halvtid (50%)och berättigar till studiestöd. Mer information hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar finner du på sidan Studiestöd på skolans webbplats.

Senast ändrad: