Direkt till innehållet

Elevinformation

Vi har samlat lite information för dig som elev, som kan vara bra att veta. Det finns alltid någon på skolan som kan hjälpa dig om du vill veta mer.

Ulrica Carlsson kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person, telefonnummer till växeln är 0340-48 09 50.

Busskort

Elev som pendlar dagligen från hemmet till skolan med Hallandstrafiken behöver ett busskort - resekort, gymnasieskola.

Elever skrivna i Varbergs kommun skickar sin busskortsansökan till Varbergs kommun. Resekortet hämtas på skolans Expedition din första skoldag. Ladda ner ansökan busskort Varbergs kommun (öppnas som pdf).

Elever skrivna i Falkenbergs kommun skickar sin busskortansökan till Falkenbergs Gymnasieskola. Korten delas ut på Munkagårdsgymnasiet din första skoldag. Ladda ner ansökan resekort Falkenbergs kommun (öppnas som pdf).

Elever som pendlar med buss från Halmstad, får hämta ut sitt kort på Munkagårdsgymnasiet första skoldagen.

Ansökan om kontantersättning skickas till hemkommunens utbildningsförvaltning.

Ansöka om ledighet

Ledighet under pågående läsår ska i största möjliga mån undvikas. Mentor kan bevilja ledighet upp till tre dagar. Ledighet för uppskrivning, uppkörning, riskettan och risktvåan är giltig frånvaro, däremot är det inte giltig frånvaro för vanliga körlektioner.

Vid längre tids ledighet behandlas varje ansökan individuellt, efter det att eleven (vårdnadshavare för elever under 18 år), inkommit med ett brev där man anger skäl till ledigheten och längden på ledigheten. Brevet lämnas till mentor 3 veckor innan planerad ledighet, som i sin tur lämnar det till rektor för beslut. Vid planerad ledighet är det alltid elevernas ansvar att ta igen det man har missat under sin ledighet.

Ledighetsansökan elev Munkagårdsgymnasiet (öppnas som pdf).

 

Senast ändrad: