Direkt till innehållet

Elevinformation

Vi har samlat lite information för dig som elev, som kan vara bra att veta. Det finns alltid någon på skolan som kan hjälpa dig om du vill veta mer.

Ulrica Carlsson kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person, telefonnummer till växeln är 0340-480950.

Du hittar även mycket information i vårt läsårshäfte (öppnas som pdf).

Busskort

Elev som pendlar dagligen från hemmet till skolan med Hallandstrafiken behöver ett busskort - resekort, gymnasieskola.

Elever skrivna i Varbergs kommun skickar sin busskortsansökan till Varbergs kommun. Resekortet hämtas på skolans Expedition din första skoldag. Ladda ner ansökan busskort Varbergs kommun (öppnas som pdf).

Elever skrivna i Falkenbergs kommun skickar sin busskortansökan till Falkenbergs Gymnasieskola. Korten delas ut på Munkagårdsgymnasiet din första skoldag. Ladda ner ansökan resekort Falkenbergs kommun (öppnas som pdf).

Elever som pendlar med buss från Halmstad, får hämta ut sitt kort på Munkagårdsgymnasiet första skoldagen.

Ansökan om kontantersättning skickas till hemkommunens utbildningsförvaltning.

Ansöka om ledighet

Du ansöker om ledighet 1 vecka i förväg, och du lämnar alltid din ansökan till din mentor. Ansvarig lärare diskuterar ledighetsansökan i lärarlaget innan ledighet beviljas.

Vid ledighet som gäller enskild angelägenhet mer än tre dagar i följd tas beslut i samråd och med rektor. För elev under 18 år ska även elevens föräldrar kontakta skolan.

Ledighetsansökan elev Munkagårdsgymnasiet (öppnas som pdf).

 

Senast ändrad: