Direkt till innehållet

Internationella samarbeten

Varje ny generation måste vinnas på nytt för de grundläggande frågorna om demokrati och tolerans. För att uppnå det måste skolan ge kunskaper om förhållanden i olika delar av världen och de fundamentalt olika levnadsbetingelser vi människor lever under.

Karta med nålar som märker ut Munkagårdsgymnasiets internationella projekt.
I skolans entré finns en karta som visar alla platser där elever och personal har varit.

Internationell praktik

Varje år ansöker vi om medel till internationell praktik. Om detta beviljas så kan några elever ges möjlighet att göra delar av sin APL, eller delar av kurser, utomlands. Vanligtvis 2-3 veckor. De erfarenheter som eleverna får under sin utlandsvistelse redovisas för personal och övriga elever efter hemkomsten. Erfarenheterna kan också vara en grund för temadagar inom olika ämnen.

Elev- och personalutbyten med omvärlden

Både elever och personal kan ges möjlighet att delta i utbyten med andra länder, antingen genom besök på andra skolor eller genom att bistå vid besök av utländska elever och lärare.

Internationellt utbyte kan ske genom:

 • Utlandspraktik
 • Projekt och temaarbeten
 • Elev och personalutbyten med omvärlden
 • Europea

Europea

Alla svenska naturbruksgymnasier är, genom sitt medlemskap i Naturbruksskolornas Förening, medlemmar i EUROPEA Sweden.

EUROPEA-medlemmarna möts i en General Assembly varje halvår, i det land som just då är ordförandeland inom EU. Tanken med Europea är att utveckla våra utbildningar genom samarbete.

Europeas målsättning:

 • Förbättring/utveckling av de gröna utbildningarna
 • Stödja elever och personalutbyten mellan medlemsskolorna
 • Utveckla program för färdighetsträning
 • Skapa samarbete mellan gröna utbildningar i Europa
 • Utveckla utbildningsmoduler som är användbara inom flera europeiska länder
 • Bilda ett nätverk mellan gröna skolor i Europa
 • Förbättra språkkunskaperna hos studenter inom den gröna näringen

Senast ändrad: