Direkt till innehållet

Island

Island 2018-2021

Munkagårdsgymnasiet har beviljats stöd från Nordplus för ett nytt utbytesprojekt med Island.

Vi får nu möjlighet att fortsätta vårt mycket uppskattade utbyte med Island i ytterligare tre år. Tre elever per år från Munkagårdsgymnasiet får möjligheten att göra en del av sin APL på Island. Praktiken på Island planeras ske på hösten och vi tar emot APL-elever från Island på vårterminen. En lärare får följa med i upp till en vecka varje höst för att hälsa på i skolan på Island tillsammans med eleverna.

I september 2018 åker Ellekari, som undervisar i biologi, till Island tillsammans med Amanda Arvidsson från djurvård samt Amina Lindgren och Madeleine Bengtsson från lantbruk.

Nordplus är ett program för utbildningssamarbeten mellan åtta deltagarländer i Norden och Baltikum. Finansieringen kommer från Nordiska ministerrådet.

Mer om vårt utbyte med Island

Munkagårdsgymnasiet har haft praktikutbyte med Island sedan mitten av 1990-talet i samarbete med Hvanneyri universitet som också står för jordbruksutbildningen på gymnasienivå på Island. Årligen har vi skickat 2-3 elever, till en början inom trädgårds-, lantbruks- och floristutbildningen, senare år främst djurvårds-, trädgårds- och lantbrukspraktikanter.

Våra elever har alla år blivit mycket väl mottagna. De har fått en inblick i ett land där de gröna näringarna arbetar under helt andra förutsättningar än i Sverige. Lärarna har fått möjlighet att stifta bekantskap med isländska lärare och förhållandena i den Isländska skolan. Vi hoppas att vårt samarbete skall kunna fortsätta långt in i framtiden!

Senast ändrad: