Direkt till innehållet

Tidigare projekt

Här presenterar vi en förteckning över avslutade projekt från de senaste åren.

2016-2018

Silvaprojektet: utbyte med Finland, Frankrike, Luxemburg, Rumänien och Österrike.

Ett hektar Europa

2017

Deltagande vid Agrolympics i Tyskland.

2016

Deltagande vid Agrolympics i Luxemburg.

England - tre elever från lantbruksinriktningen på praktik i Norwich.

2015-2018

Utbyte med Island

2015

Planeringsresa Brasilien

2014

Kenya - förberedande besök

Sydafrika - utbyte

2013

Tanzania - Atlas praktik. 5 elever.

Luxemburg - Trädgårdstävling. 6 elever.

2012

Nicaragua - Atlas praktik. 6 elever.

Australien - Atlas praktik. 3 elever.

Sydafrika - utbyte

Island - förberedande besök.

Irland - Studieresa Gymnasiesärskolan. 8 elever.

Leonardo Partnerskap 2011-2013

Senast ändrad: