Direkt till innehållet

Ett hektar Europa

Munkagårdsgymnasiet deltar i projektet Ett hektar Europa, som går ut på att jämföra odlingen av ett hektar vete i fyra olika europeiska länder.

Munkagårdsgymnasiet representerar Sverige och övriga deltagande länder är Danmark, England och Tjeckien. Odlingen av ett hektar vete jämförs utifrån aspekterna klimat, politik, odlingssystem, skolsystem samt hur företagande ser ut i de olika länderna.

Projektet inleddes med ett besök i Tjeckien v. 46 2016 och fortsatte våren 2017 i Danmark. 12 elever från årskurs 1 på Lantbruk tillsammans med två lärare besökte under v. 19 Jordbrugets UddannelsesCenter i Århus.

Under hösten 2017 fortsätter projektet med en resa till Norwich v. 43 för elever i årskurs 2 och 3. Projektet avslutas med ett besök av de andra deltagande skolorna på Munkagård första veckan i maj 2018.

Senast ändrad: