Direkt till innehållet

Silvaprojektet

Silvaprojektet är ett utbyte med fokus på skog och innefattar länderna Sverige, Finland, Österrike, Rumänien, Luxemburg och Frankrike. Silvaprojektet är ett Erasmus+ KA2 projekt.

Projektet löper över två år och upplägget är att representanter från de olika skolorna/länderna besöker varandra och deltar i gemensamma workshops. Först är det en vända där två lärare per land samlas och deltar i workshop i det aktuella landet. När alla sex deltagande skolor har arrangerat dessa träffar är det sedan dags för två elever per land deltar i ett liknande upplägg med besök i alla sex länderna. Olika elever ges möjlighet att delta vid de olika tillfällena.

Läs mer om projektet på Europeas webbsida.

Senast ändrad: