Direkt till innehållet

Kontakta oss på Munkagård

Post- och besöksadress:

Munkagårdsgymnasiet

Björkängsvägen 25

43278 TVÅÅKER

Telefon: 0340 - 48 09 50

E-post: munkagardsgymnasiet@regionhalland.se

Orienteringskarta: Karta över skolområdet (pdf)

Jordbruk: 0340-48 09 78 lantbruk@edu.regionhalland.se

Grishus: 0340-48 09 74 grishus@edu.regionhalland.se

Ladugård: 0340-48 09 73 ladugard@edu.regionhalland.se

Djurhuset: 0340-48 09 76

Beredskap kvällar och helger: 074-622 68 98

Bokning av skolans hundhall

Personal

Skolledning

Maria Johnsson-Thorén, Rektor

Telefon: 0340-48 09 65

Mobil: 070-548 09 65

E-post: Maria.Johnsson-Thoren@regionhalland.se

Stefan Larsson, Driftchef

Telefon: 0340-48 09 77

Mobil: 070-646 52 19

E-post: Stefan.A.Larsson@regionhalland.se

SYV

Jenny Norrman, Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0340-48 09 52

E-post: Jenny.M.Norrman@regionhalland.se

Elevhälsoteam

Anna Sidén, Skolsköterska

Telefon: 0340-48 09 26

E-post: Anna.Siden@regionhalland.se

Yvonne Lidung, Skolsköterska

Telefon: 0340-48 09 56

E-post: Yvonne.Lidung@regionhalland.se

Katarina Collin, Kurator

Telefon: 0340-48 09 47

Mobil: 070-695 09 47

E-post: Katarina.Collin@regionhalland.se

Marie Govik Nyborg, Specialpedagog

Telefon: 0340-48 09 32

Mobil: 072-209 95 34

E-post: Marie.Govik-Nyborg@regionhalland.se

Peter Kåreklint, Specialpedagog

Telefon: 0340-48 09 46

Mobil: 072-985 25 16

E-post: Peter.Kareklint@regionhalland.se

IT-ansvarig

Henrik Idewald

Telefon: 0340-48 09 55

E-post: Henrik.Idewald@regionhalland.se

Administration

Ulrica Carlsson, Administrativ assistent

Telefon: 0340-48 09 50

E-post: Ulrica.Carlsson@regionhalland.se

Ann-Britt Jonasson, Ekonom

Telefon: 0340-48 09 54

E-post: Ann-Britt.Jonasson@regionhalland.se

Charlotte Tengdahl, Administratör/Schemaläggare

Telefon: 0340-48 09 51

Mobil: 076-697 55 89

E-post: Charlotte.Tengdahl@regionhalland.se

Gustaf Erling, Bibliotekarie

Telefon: 0340-48 09 70

Mobil: 070-290 52 53

E-post: Gustaf.Erling@regionhalland.se

Boende och fritid

Fredrik Sandgren Wisén, Chef Boende och fritid

Telefon: 0340-48 09 68

Mobil: 073-334 22 79

E-post: Fredrik.Sandgren-Wisen@regionhalland.se

Marie Gustavsson, Samordnare LSS-boendet

Telefon: 0340-48 09 79

Mobil: 073-142 70 03

E-post: Marie.Gustavsson@regionhalland.se

Fastighet

Rolf Johansson, Fastighetstekniker

Telefon: 0340-48 09 48

Mobil: 070-554 89 95

E-post: Rolf.Johansson@regionhalland.se

Göran Pettersson, Vaktmästare

Telefon: 0340-48 09 44

Mobil: 076-695 26 45

E-post: Goran.Pettersson@regionhalland.se

Kök och städ

Yvonne Dammvik, Kost- och städchef

Telefon: 0340-48 09 39

E-post: Yvonne.Dammvik@regionhalland.se

Carina Andersson, Kock

Telefon: 0340-48 09 69

E-post: Carina.C.Andersson@regionhalland.se

Lärare

Andreas Andersson

Telefon: 073-341 17 54

E-post: Andreas.F.Andersson@regionhalland.se

Bo Andersson

Telefon: 0340-48 09 33

Mobil: 072-211 96 70

E-post: Bo.A.Andersson@regionhalland.se

Jonas Andersson

Telefon: 0340-48 09 35

Mobil: 072-085 52 32

E-post: Jonas.L.Andersson@regionhalland.se

Kristina Bergsten

Telefon: 0340-48 09 61

E-post: Kristina.Bergsten@regionhalland.se

Karl Bjerkeli

Telefon: 0340-48 09 13

E-post: Karl.Bjerkeli@regionhalland.se

Johan Björk

Telefon: 0340-48 09 58

E-post: Johan.Bjork@regionhalland.se

Lars Björsell

Telefon: 0340-48 09 60

E-post: Lars.Bjorsell@regionhalland.se

Eva Carlsson

Telefon: 0340-48 09 60

E-post: Eva.C.Carlsson@regionhalland.se

Isabelle Clarén

Telefon: 0340-48 09 41

E-post: Isabelle.Claren@regionhalland.se

Angelica Eklund

Telefon: 0340-48 09 09

Mobil: 073-201 23 10

E-post: Angelica.Eklund@regionhalland.se

Johan Eriksson

Telefon: 0340-48 09 42

Mobil: 076-108 25 04

E-post: Johan.A.Eriksson@regionhalland.se

Charlotte Frödin

E-post: Charlotte.Frodin@regionhalland.se

Malin Hallberg

E-post: Malin.Hallberg@regionhalland.se

Ellekari Haraldson

Telefon: 0340-48 09 58

E-post: Ellekari.Haraldson@regionhalland.se

Camilla Haspe

Telefon: 0340-48 09 57

Mobil: 072-714 41 60

E-post: Camilla.Haspe@regionhalland.se

Linda Hidvi

Telefon: 0340-48 09 59

E-post: Linda.Hidvi@regionhalland.se

Carina Hjalmarsson

Telefon: 0340-48 09 59

Mobil: 072-985 25 13

E-post: Carina.Hjalmarsson@regionhalland.se

Kerstin Hjelm

Telefon: 0340-48 09 08

Mobil: 073-851 05 59

E-post: Kerstin.Hjelm@regionhalland.se

Sofia Holmberg

Telefon: 0340-48 09 59

E-post: Sofia.Holmberg@regionhalland.se

Maria Höglund

Telefon: 0340-48 09 67

Mobil: 073-302 97 00

E-post: Maria.Hoglund@regionhalland.se

Hedda Högström

E-post: Hedda.Hogstrom@regionhalland.se

Eva Ingvarsson

Telefon: 0340-48 09 13

Mobil: 073-302 96 16

E-post: Eva.Ingvarsson@regionhalland.se

Stefan Johansson

Telefon: 0340-48 09 63

E-post: Stefan.S.Johansson@regionhalland.se

Runa Jönsson

Telefon: 0340-48 09 13

Mobil: 073-302 93 63

E-post: Runa.Jonsson@regionhalland.se

Tonny Jönsson

Telefon: 0340-48 09 12

Mobil: 070-863 89 62

E-post: Tonny.Jonsson@regionhalland.se

Katarina Karlberg

Telefon: 0340-48 09 41

E-post: Katarina.Karlberg@regionhalland.se

Hans-Erik Karlsson-Jarnvall

Telefon: 0340-48 09 63

E-post: Hans-Erik.Karlsson-Jarnvall@regionhalland.se

Slaven Kesic

Telefon: 0340-48 09 67

E-post: Slaven.Kesic@regionhalland.se

Maria Larsson

E-post: Maria.H.Larsson@regionhalland.se

Marie Larsson

Telefon: 0340-48 09 49

Mobil: 070-652 40 23

E-post: Marie.B.Larsson@regionhalland.se

Nina Lindblom

Telefon: 0340-48 09 36

E-post: Nina.Lindblom@regionhalland.se

Patrik Ljungberg

Telefon: 0340-48 09 63

E-post: Patrik.Ljungberg@regionhalland.se

Johan Modelius Gustavsson

Telefon: 0340-48 09 35

E-post: Johan.Modelius-Gustavsson@regionhalland.se

Andreas Modiggård

Telefon: 0340-48 09 60

E-post: Andreas.Modiggard@regionhalland.se

Rolf Nilsson

Telefon: 073-180 76 83

E-post: Rolf.Nilsson@regionhalland.se

Anna Maria Olhav Olsson

E-post: AnnaMaria.OlhavOlsson@regionhalland.se

Kristoffer Petersson Karlberg

Telefon: 0340-48 09 61

E-post: Kristoffer.Petersson-Karlberg@regionhalland.se

Anders Polack

Telefon: 0340-48 09 35

E-post: Anders.Polack@regionhalland.se

Martina Vernersson

Telefon: 0340-48 09 58

E-post: Martina.Vernersson@regionhalland.se

Veronica Yngve

Telefon: 0340-48 09 61

E-post: Veronica.Yngve@regionhalland.se

Katarina Åhman Schantz

Telefon: 0340-48 09 40

Mobil: 072-982 20 10

E-post: Katarina.Ahman-Schantz@regionhalland.se

Magnus Åkesson

Telefon: 0340-48 09 59

E-post: Magnus.Akesson@regionhalland.se

Hanna Åström

E-post: Hanna.Astrom@regionhalland.se

Driftpersonal

Christer Holm, Driftledare

Telefon: 0340-48 09 62

Mobil: 070-865 44 02

E-post: Christer.Holm@regionhalland.se

Trädgård

Johanna Berdén, Trädgårdsmästare

Telefon: 0340-48 09 71

E-post: Johanna.Berden@regionhalland.se

Birgitta Malmström

Telefon: 070-508 20 10

E-post: Birgitta.Malmstrom@regionhalland.se

Oskar Tegberg

Telefon: 073-076 09 71

E-post: Oskar.Tegberg@regionhalland.se

Lantbruk

Klas Jeppsson

Telefon: 070-286 75 84

E-post: Klas.Jeppsson@regionhalland.se

Åke Karlsson

Telefon: 0340-48 09 73

Mobil: 070-681 51 98

E-post: Ake.Karlsson@regionhalland.se

Hans Lax

Telefon: 0340-48 09 73

Mobil: 070-369 39 74

E-post: Hans.Lax@regionhalland.se

Petra Marx

Telefon: 0340-48 09 74

Mobil: 070-287 40 78

E-post: Petra.Marx@regionhalland.se

Anders Sjööarv

Telefon: 0340-48 09 72

Mobil: 073-305 50 16

E-post: Anders.Sjooarv@regionhalland.se

Emma Svensson

Telefon: 070-550 83 83

E-post: Emma.B.Svensson@regionhalland.se

Rolf Svensson

Telefon: 072-525 72 57

E-post: Rolf.Svensson@regionhalland.se

Djur

Maria Löfvén, Djurförman

Telefon: 0340-48 09 76

Mobil: 070-636 49 76

E-post: Maria.Lofven@regionhalland.se

Verkstad

Ivar Johansson

Telefon: 073-341 32 38

E-post: Ivar.Johansson@regionhalland.se

Daniel Karlsson

Telefon: 072-982 20 25

E-post: Daniel.L.Karlsson@regionhalland.se

Senast ändrad: