Direkt till innehållet

Klimatsmart Munka

Klimatsmart Munka är en grupp anställda på Munkagårdsgymnasiet som driver och initierar miljösmarta förändringar med syfte att vara så klimatsmarta som möjligt. Just nu pågår ett antal projekt.

Bränsle

Vi byter ut diesel mot Preem Diesel Evolution Premium III som just nu är det bränsle med störst Co2-reduktion (85%).

Kolinlagring

Testodlingar med kol och utan kol är i planeringstadiet för att genomföras på skolan.

Agroforestry

Kombinera bete med lövträd, t. ex. glest planterad björk på betesvall. Träden binder koldioxid och kompenserar för idisslarnas utsläpp. Träden får då inte avverkas för att användas till biobränsle, men avverkning för att ta tillvara virket är ok. Träden ska verkligen lagra koldioxiden. Efter eventuell avverkning ska nya träd planteras. Agroforestry är även bra för den biologiska mångfalden samt för djurvälfärden då träden ger skugga på sommaren. Träden tillför marken näring samt skyddar mot uttorkning via skuggeffekten.

Biogas

Det pågår projekt i närområdet att samarbeta kring en större anläggning. Vi deltar i det förberedande arbetet för att se vart det leder och om det kan vara något för oss.

Vätgasprojektet Horizon

Vi är partners i en ansökan för att driva projekt med vätgas. I första hand är det bränsle till fordon som intresserar oss, i andra hand är vi intresserade av vätgaslagring. Det vi kan bidra till i projektet är främst nätverk inom våra näringar samt spridning av kunskap via våra utbildningar.

Senast ändrad: