Direkt till innehållet

Munkagårds historia

En kort historik över Munkagårdsgymnasiet.

Dåvarande talman Ingemund Bengtsson inviger Munkagårdsgymnasiet 1984.
Ingemund Bengtsson inviger skolan 1984.

Munkagårdsgymnasiet invigdes 6 september 1984 av dåvarande talmannen Ingemund Bengtsson. Först ut var trädgårdsutbildningen som startade med 30 elever hösten 1984. Hösten 1985 startade floristutbildningen och 1986 var det dags för jordbruksutbildningen att starta. Skolan var då den modernaste i sitt slag i landet.

De tvååriga gymnasieinriktningar trädgård, florist och lantbruk blev treåriga i och med gymnasiereformen 1989. 1997 etablerades djurvårdsutbildningen. Inom Naturbruksprogrammet ryms även, från och med höstterminen 2014, skogsutbildningen som flyttat från Plönninge. 2016 avslutade den sista floristklassen på Munkagård sin utbildning.

30-årsjubileum 2014

Munkagårdsgymnasiet firade sitt 30-årsjubileum 30 augusti 2014.

I samband med jubileet var det även invigning av det nya utbildningscentrat för den Gröna Näringen i Halland samt start av "nya" skogsutbildningen på Munkagård. Bland invigningstalarna fanns bl.a. Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim och Landshövding Lena Sommestad, som tillsammans med de ca 5000 besökarna hjälpte till att göra dagen till en fantastisk 30-årsfest.

Senast ändrad: