Direkt till innehållet

Våra utbildningar

Munkagårdsgymnasiet är det naturliga valet om du vill utbilda dig inom den gröna näringen med inriktning djur, lantbruk, skog eller trädgård.

Här kan du läsa det nationella Naturbruksprogrammet och vi har också delar av Introduktionsprogrammet, exempelvis Yrkesintroduktionsprogrammet. Vi har även Spår 1 (Naturbruksprogrammet) och Spår 2 (Yrkesintroduktionsprogrammet) som är för elever med en NPF-diagnos.

Utöver gymnasieutbildningarna erbjuder vi även vuxenutbildningar inom de gröna näringarna.

Information om hur du söker till en gymnasieutbildning finns på www.gymnasiehalland.se

Senast ändrad: