Direkt till innehållet

Djurpark och zoohandel

Alla elever som går inriktning djur läser kursen Djurpark 1. Väljer du att fördjupa dig inom djurpark och zoohandel så läser du dessutom kurserna Djuren i zoohandeln 100 p och Djurpark 2 100 p.

Wallaby hoppar på Munkagårdsgymnasiet.

Du lär dig om de djur som förekommer i zoohandeln; hur de lever, hur man sköter dem, vilka regler som gäller för att hålla dem och mycket annat. Du arbetar också med att utforma miljöer för djuren såsom biotopakvarier och terrarier. Varusortiment och exponering av varor i zoohandeln är några andra områden i utbildningen.

Efter zoohandelskursen får du Jordbruksverkets intyg för zoohandlare, vilket är det yrkesintyg som man behöver om man skall arbeta i zooaffär.

I djurparkskursen läser du om bevarande av hotade arter, utformning av djuranläggningar och beteendestudier hos djurparksdjur. Du får också lära dig hur man aktiverar djuren och berikar deras miljöer. En del av undervisningen är förlagd till Borås djurpark.

Fördjupning inom djurpark och zoohandel ger dig en bred djurkunskap och förbereder dig för arbete i zoohandel eller djurpark.

Senast ändrad: