Direkt till innehållet

Spår 1 och 2 (NPF)

Spår 1 och Spår 2 är utbildningar för elever med NPF-diagnoser (adhd, autism). För dig med NPF-diagnos som vill välja Trädgård, Lantbruk eller Djur har vi på Munkagård en utbildning där vi tar tillvara på dina intressen och färdigheter.

Deltagare på trädgårdsutbildning sätter sten på Munkagårdsgymnasiet

Spår 1 Naturbruksprogrammet

Spår 1 Naturbruksprogrammet är ett nationellt program för elever med NPF-diagnoser som har behörighet att söka ett nationellt program. Här väljer du mellan inriktningarna Trädgård, Lantbruk eller Djur. Det är max 10 elever i klassen och utöver läraren finns det alltid en coach med i gruppen.

Spår 1 läser alla kurser i Naturbruksprogrammet, en praktisk yrkesutbildning med en hel del teori kopplat till kurserna. Individuella lösningar är möjliga till viss del om schema och kurser tillåter det.

Spår 1 har platser för behöriga elever till nationellt program och för IMV-elever. Ansökningskod för behöriga elever är NBSPÅR1. Ansökningskod för IMV-elever är IMVSPÅR1.

Spår 2 Yrkesintroduktion

Spår 2 Naturbruksprogrammet Yrkesintroduktion erbjuds för elever med NPF-diagnos som saknar behörighet till ett nationellt program. Här väljer du mellan inriktningarna Trädgård, Lantbruk eller Djur. Det är max 10 elever i klassen och utöver läraren finns det alltid en coach med i gruppen. Eleverna läser inriktningskurser inom Naturbruk. Det är en praktisk utbildning med en hel del teori kopplat till kurserna.

På Spår 2 får eleverna inte yrkesexamen då de inte läser gymnasiegemensamma ämnen. I schemat ligger det studiehjälp och då finns det möjlighet att arbeta med läxor och andra uppgifter som kräver lite mer tid. Individuella lösningar är möjliga till viss del om schema och kurser tillåter det.

Ansökningskod för Spår 2 Yrkesintroduktion är IMYSPÅR2.

Praktik

Under dina tre år på Munkagårdsgymnasiet har du minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) utanför skolan. Skolan ordnar din praktikplats och har kontakt med din handledare på praktikplatsen.

Möjligheter efter utbildningen

Skolan har kontakt med Arbetsförmedlingen, som erbjuder stöd inför arbetslivet och med att hitta rätt form av arbete/sysselsättning efter avslutade gymnasiestudier.

Elevhem

För de elever som går Spår 1 eller 2 och inte kan pendla till skolan finns möjlighet att bo på Munkagårdsgymnasiets LSS-boende. Du får då bo i ett eget rum med tillgång till personal dygnet runt.

Prova på

Datum och information för Prova på-dagar våren 2020

Mer information

För frågor och mer information, kontakta

Marie Larsson, telefon: 0340 - 48 09 49

eller rektor Maria Johnsson-Thorén, telefon: 0340 - 48 09 65,  0705 - 48 09 65

Senast ändrad: