Direkt till innehållet

LSS-boende på Munkagård

De elever som går på Spår 1 eller Spår 2 och har för långt till skolan för att pendla varje dag kan ansöka om att få bo på Munkagårdsgymnasiets LSS-boende.

LSS-boende Munkagårdsgymnasiet

Finns det behov för elev som bor i närområdet att bo på LSS-boendet kan detta bli aktuellt om socialförvaltningen beslutar om en sådan insats och det finns plats för eleven på boendet. Det är socialförvaltningen eller motsvarande i elevernas hemkommuner som utreder och beslutar huruvida behovet av stödet som erbjuds föreligger.

Eleverna bor i eget rum med tillhörande dusch och toalett. Det finns gemensamma utrymmen i form av kök och vardagsrum. I husen bor det sju till åtta ungdomar. LSS-boendet består i dagsläget av sex stycken hus med kapacitet för åtta ungdomar i varje. Efter skoltid finns det mellan sex och åtta ungdomscoacher som arbetar i dessa hus och det finns personal dygnet runt. Under helger och lov är boendet stängt.

Rutinerna för det dagliga arbetet på LSS-boendet skapas utifrån individuella genomförandeplaner som görs tillsammans med elev (samt vårdnadshavare vid omyndig elev) och personal. I dessa planer får eleven berätta vad den behöver för stöd för att uppnå goda levnadsvillkor samt på vilket sätt detta stöd ska ges. För att eleverna ska få en meningsfull fritid erbjuds det dagligen aktiviteter som utgår från elevernas önskemål. Dessa aktiviteter kan vara såväl kulturella som fysiska och framförallt sociala.

Senast ändrad: