Direkt till innehållet

SoL och LSS-boende på Munkagård

De elever som går på Spår 1 eller Spår 2 och har för långt till skolan för att pendla varje dag kan ansöka om att få bo på Munkagårdsgymnasiet SoL eller LSS-boende.

LSS-boende Munkagårdsgymnasiet

Har man behov av extra stöd i boendet är det socialförvaltningen eller motsvarande i elevens hemkommun som utreder och beslutar huruvida behovet av stödet som erbjuds föreligger. För elever med behov av extra stöd finns en del för bostad med särskild service enligt LSS 9.8 samt en del med stödboende enligt SoL 6.1. Tillsyn av boendet sker löpande enligt IVOs riktlinjer. Finns det behov för elev som bor i närområdet att bo på SoL eller LSS-boendet kan detta bli aktuellt om socialförvaltningen beslutar om en sådan insats och det finns plats för eleven på boendet.

Eleverna bor i eget rum med tillhörande dusch och toalett. Det finns gemensamma utrymmen i form av kök och vardagsrum. LSS-boendet består i dagsläget av sex stycken hus med kapacitet för åtta ungdomar i varje. Efter skoltid finns det mellan sex och åtta ungdomscoacher som arbetar i dessa hus och det finns personal dygnet runt. Under helger och lov är boendet stängt.

Rutinerna för det dagliga arbetet på boendet skapas utifrån individuella genomförandeplaner som personalen gör tillsammans med eleven (samt vårdnadshavare vid omyndig elev). I dessa planer får eleven berätta vad den behöver för stöd för att uppnå goda levnadsvillkor samt på vilket sätt detta stöd ska ges. Eleverna får lagad mat varje kväll och erbjuds stöd med det som hör vardagen till. För att eleverna ska få en meningsfull fritid erbjuds det dagligen aktiviteter som utgår från elevernas önskemål. Dessa aktiviteter kan vara såväl kulturella som fysiska och framförallt sociala.

Senast ändrad: